NIJZ: Veliko mladostnikov se z alkoholom sreča v starosti 13 let ali manj

NIJZ: Veliko mladostnikov se z alkoholom sreča v starosti 13 let ali manj :: MOSA 14. 8. 2015 | Mosa | novica Delež mladostnikov, ki pijejo alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko, se je v obdobju od leta 2002 do 2014 znižal, prav tako se…

PREDLOG ZA SPREMEMBO RESOLUCIJE O NAC. ZDRAVSTVENEM VARSTVU 2015-25

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, je v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje”  skupaj z vsebinskimi mrežami NVO: “Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo” – Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, “Preventivna platforma” – Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”, “Mreža…

Izjava za javnost MDS in Svet ZO

   IZJAVA ZA JAVNOST   1 – VKLJUČITEV PREDSTAVNIKA NVO S PODROČJA ZDRAVJA V PROCES IZVAJANJA NALOG MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE ZAVEZ PARMSKE DEKLARACIJE 2 – USTANOVITEV SVETA ZA JAVNO ZDRAVJE IN OKOLJE V MESTNI OBČINI MARIBOR   Maribor, 13.08.2015 – Slovenska zveza…

Izjava za javnost ob 10. obletnici okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom (FCTC)

V Sloveniji je tobak med dejavniki tveganja vodilni preprečljivi vzrok smrti in vodilni dejavnik tveganja za izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje smrti in manjzmožnosti.[1] Kajenju tobaka pripisujemo 19 % vseh smrti pri Slovencih, starih 30 let ali več, 27% pri moških in 11%…

Umanoterin Katalog dobrih praks 2015

Umanoterin Katalog dobrih praks 2015 Umanotera sporoča, da so pripravili “Katalog dobrih praks 2015”, ki predstavlja pisano paleto trajnostnih skupnostnih praks, ki so prisotne v slovenskem prostoru in odgovarjajo na mnogotere družbene in okoljske izzive. Trajnostne skupnostne prakse izhajajo iz domačih naravnih in človeških…

Napotki prebivalcem za ravnanje v vročini

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti za občutljivejše skupine prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v času visokih temperatur lahko škodljive vplive preprečimo. Koga  lahko vročina najbolj prizadene? starejše in otroke,   bolnike:  bolj ogroženi so  bolniki z obolenji, ki…

POBUDA ZA USTANOVITEV FUNDACIJE IZ NASLOVA LICENČNIN NA TOBAK IN ALKOHOL

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje” pripravila predlog za spremembo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) in predlog za spremembo Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA). Oba predloga se nanašata na enako tematiko,…

Poraba alkohola: primer Slovenije

2. 6. 2015 | dr. Barbara Lovrečič | članek V Glasilu Zdravniške zbornice Slovenije (ISIS 2015; 6: 49-52) je bil objavljen strokovni prispevek z naslovom Poraba alkohola: primer Slovenije. Avtorici Mercedes Lovrečič in Barbare Lovrečič ugotavljata, da poraba alkohola v Sloveniji upada, a še…

Slovenija je vložila pobudo Svetu EU za obravnavo problematike alkohola

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je alkohol tretji vodilni dejavnik tveganja za obolevnost in umrljivost. Družbeni stroški zaradi alkohola so v Evropi zelo visoki, v letu 2010 so bili ocenjeni na 155.8 milijard EUR. Države članice delijo skrb za negativne zdravstvene, družbene in ekonomske učinke alkohola v…

Podpiši peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

Podprimo peticijo – vsak glas šteje! Naše zdravje je dragoceno, zato hočemo o njem odločati sami! Javni zdravstveni sistem je vrednota, o kateri smejo odločati politiki le z upoštevanjem volje, ki jo izrazimo prebivalke in prebivalci Slovenije. Izrazite svojo voljo s podpisom peticije na…