PREDLOG ZA SPREMEMBO RESOLUCIJE O NAC. ZDRAVSTVENEM VARSTVU 2015-25

A large group of vibrant young adults outside with a sky backgroun

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, je v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje”  skupaj z vsebinskimi mrežami NVO: “Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo” – Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, “Preventivna platforma” – Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”, “Mreža…

Izjava za javnost MDS in Svet ZO

phonedoscope on glass of juice with fruits oranges lemons and kiwi isolated on white background agriculture and healthy eating

   IZJAVA ZA JAVNOST   1 – VKLJUČITEV PREDSTAVNIKA NVO S PODROČJA ZDRAVJA V PROCES IZVAJANJA NALOG MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE ZAVEZ PARMSKE DEKLARACIJE 2 – USTANOVITEV SVETA ZA JAVNO ZDRAVJE IN OKOLJE V MESTNI OBČINI MARIBOR   Maribor, 13.08.2015 – Slovenska zveza…

Izjava za javnost ob 10. obletnici okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom (FCTC)

kajenje

V Sloveniji je tobak med dejavniki tveganja vodilni preprečljivi vzrok smrti in vodilni dejavnik tveganja za izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje smrti in manjzmožnosti.[1] Kajenju tobaka pripisujemo 19 % vseh smrti pri Slovencih, starih 30 let ali več, 27% pri moških in 11%…

Umanoterin Katalog dobrih praks 2015

zabojcekweb

Umanoterin Katalog dobrih praks 2015 Umanotera sporoča, da so pripravili “Katalog dobrih praks 2015″, ki predstavlja pisano paleto trajnostnih skupnostnih praks, ki so prisotne v slovenskem prostoru in odgovarjajo na mnogotere družbene in okoljske izzive. Trajnostne skupnostne prakse izhajajo iz domačih naravnih in človeških…

Napotki prebivalcem za ravnanje v vročini

Poletna-pijača-limonada

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti za občutljivejše skupine prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v času visokih temperatur lahko škodljive vplive preprečimo. Koga  lahko vročina najbolj prizadene? starejše in otroke,   bolnike:  bolj ogroženi so  bolniki z obolenji, ki…

POBUDA ZA USTANOVITEV FUNDACIJE IZ NASLOVA LICENČNIN NA TOBAK IN ALKOHOL

685px-No_smoking_symbol_svg_png

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje” pripravila predlog za spremembo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) in predlog za spremembo Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA). Oba predloga se nanašata na enako tematiko,…

Poraba alkohola: primer Slovenije

poraba

2. 6. 2015 | dr. Barbara Lovrečič | članek V Glasilu Zdravniške zbornice Slovenije (ISIS 2015; 6: 49-52) je bil objavljen strokovni prispevek z naslovom Poraba alkohola: primer Slovenije. Avtorici Mercedes Lovrečič in Barbare Lovrečič ugotavljata, da poraba alkohola v Sloveniji upada, a še…

Slovenija je vložila pobudo Svetu EU za obravnavo problematike alkohola

alkohol

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je alkohol tretji vodilni dejavnik tveganja za obolevnost in umrljivost. Družbeni stroški zaradi alkohola so v Evropi zelo visoki, v letu 2010 so bili ocenjeni na 155.8 milijard EUR. Države članice delijo skrb za negativne zdravstvene, družbene in ekonomske učinke alkohola v…

Podpiši peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

fb_oddaj_glas

Podprimo peticijo – vsak glas šteje! Naše zdravje je dragoceno, zato hočemo o njem odločati sami! Javni zdravstveni sistem je vrednota, o kateri smejo odločati politiki le z upoštevanjem volje, ki jo izrazimo prebivalke in prebivalci Slovenije. Izrazite svojo voljo s podpisom peticije na…

Civilne organizacije iz Jadranske regije stopijo skupaj za zaščito Jadrana

2greenpeace

Greenpeace Slovenija se je pridružil pobudi italijanske okoljevarstvene organizacije Legambiente in skupaj z drugimi organizacijami širše Jadranske regije v manifestu pozval k zaščiti Jadranskega morja pred aktualnimi projekti črpanja nafte, ki smo jim priča v več državah Jadrana, in sicer na Hrvaškem, v Albaniji, Črni Gori,…