Tuji razpisi

ZDRAVJE

3rd Health Programme: Call for Proposals for Projects 2015

Rok prijave: 15. september 2015
Višina sredstev: 9.000.000 EUR
Povezava: sticisce.si

 

 EaSI-PROGRESS – Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information (Call for Proposals VP/2015/007)

Namen razpisa je sofinanciranje pobud za krepitev izvajanja, uporabe in uveljavljanja Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v praksi.

Več

 

Call for Proposals for Operating Grants Open To EU-Level NGO Networks Having Signed a Framework Partnership Agreement for 2014-2017

Razpis je namenjen sofinanciranju oz. podpori delovanja mrež NVO na EU ravni, ki so dejavne na področju 1. socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine ter 2. spodbujanja mikrofinanciranja in financiranja socialnega podjetništva in so s Komisijo sklenile štiriletni partnerski sporazum.

Več

 

European Social Innovation Competition 

Rok za oddajo prijave: 8. maj 2015. 

Natečaj Evropske socialne inovacije organizira Evropska komisija.

Več o projektu na spletni strani Evropske komisije.

 

Horizon 2020: Horizon Prize – Better use of Antibiotics

Datum objave: 19.03.2015

Rok za oddajo prijave: 17.08.2016

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije je objavljen razpis za nagrado Obzorja 2020 za boljšo uporabo antibiotikov. Nagrado v višini enega milijona evrov bo prejel posameznik ali skupina, in sicer za razvoj hitrega testa, s katerim bo mogoče ugotoviti, ali je pacienta treba zdraviti z antibiotiki ali ne.

Več o projektu na spletni strani evropske komisije.

 

 

Strenghtening Health Seeking Behaviour and Patients’ Rights in Maternal, neonatal and Infant Health in Jamaica

Datum objave: 19.03.2015

Rok za oddajo prijave:  15.06.2015

Objavljen je javni razpis, namenjen izboljšanju zdravstvenega varstva mater in otrok na Jamajki, pri čemer je razpis osredotočen na spodbujanje koriščenja zdravstvenih storitev (sklop 1) ter zagovorništvo pravic pacientov (sklop 2).

Več o projektu.

 

 

Open Society Foundations’ Grants Program: Mental Health Initiative

Datum objave: 23.09.2014

Še vedno je odprt razpis fundacije SOROS za sofinanciranje projektov na področju duševnega zdravja. Fundacija sofinancira projekte, ki so usmerjeni v dezinstitucionalizacijo in razvoj skupnostne oskrbe.

Več o projektu.

 

OKOLJE

 

“Pilot on-farm projects to test result-based remuneration schemes for the enhancement of biodiversity”

Rok prijave: 15. september 2015
Višina sredstev: 500.000 EUR (Komisija bo podprla enega ali dva projekta, sofinancira se do 70 % upravičenih stroškov)
Povezava: sticisce.si

 

Horizon 2020: Individual Fellowships (IF)

Datum objave: 19.03.2015

 Rok za oddajo prijave: 10.09.2015

V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za individualne štipendije  “Marie Skłodowska-Curie”.

Več o projektu na spletni strani evropske komisije. 

 

3. razpis CIVITAS Activity Fund-a

Datum objave: 30.03.2015

Rok za oddajo prijave: 05.05.2015

Več o projektu na spletni strani CIVITAS.

 

Civil Society Dialogue between EU and Turkey – IV – Consumer and Health Protection Grant Scheme

Datum objave: 26.02.2015

Rok za oddajo prijave: 25.05.2015

Trajanje projektov: 10 – 15 mesecev

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami z namenom medsebojne izmenjave znanj in izkušenj na področjih javnega zdravja in potrošniških zadev v državah članicah in Turčiji.

 Več o projektu na spletni strani Evropske komisije.

 

Evropska komisija Urbact III: Call for Proposals for the Creation of 20 Action-Planning Networks Glavni cilj akcijskih omrežij je izboljšati zmogljivost evropskih mest za upravljanje trajnostnih urbanih politik in še zlasti krepiti njihove zmožnosti za oblikovanje celostnih strategij trajnostnega urbanega razvoja. S sodelovanjem v akcijskih omrežjih mesta izmenjujejo izkušnje in probleme ter oblikujejo nove ideje za reševanje izzivov, povezanih s trajnostnim urbanim razvojem. Rok prijave do 16.6.2015.

 

Evropska komisijaEU-US Transatlantic Civil Society Dialogue. Rok prijave do 15.5.2015.

 

Evropska komisija, Direktorat za okolje – Javno naročilo: Možnosti prostorskega načrtovanja za zaščito in upravljanje omrežja Natura 2000. Splošna naloga naročila je prispevati k boljšemu razumevanju, kako lahko prostorsko načrtovanje podpira izpolnjevanje ciljev omrežja Natura 2000 in tako prispeva k zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti in obnovitvi ekosistemskih storitev (cilji strategije za biotsko raznovrstnost). Rok prijave 5.5.2015.

 

Evropska komisija, Direktorat za okoljeJavno naročilo: Študija za oceno koristi zaradi uveljavitve okoljske zakonodaje EU. Namen študije je začeti odpravljati vzel v znanju o vplivu dejavnosti izvrševanja s strani Evropske komisije na izvajanje okoljskega prava EU v državah članicah in, konkretno, na koristi, ki jih imajo državljani, v smislu zagotavljanja boljšega delovnega in življenjskega okolja. Rok prijave do 30.4.2015.

MINULI RAZPISI