Nosilec projekta

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je zveza društev in krovna organizacija, ki združuje nevladne organizacije z namenom splošne preventive javnega zdravja, kajenja, varstva okolja in vpliva prometa na zdravje in okolje, ter zmanjšanje umrljivosti in obolevnosti zaradi vdihavanja škodljivih delcev iz zraka oz. okolja.

SZOTK je neprofitna humanitarna organizacija in ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu.

V zvezo je trenutno vključenih že več kot 100 društev in nevladnih organizacij v Sloveniji. Prioriteta naše zveze so aktivnosti, ki naslavljajo otroke in mladino ter ranljive skupine.

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

Partizanska cesta 12, 2000 Maribor

tel: 05/91-78-076

e-mail: nvo.zdravje@tobak-zveza.si