ZVEZA KLUBOV ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV SLOVENIJE

ZKZA-barvni-logoR2

 

 

 

Naziv storitve:

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov SlovenijeNaslov:  Prešernova 6A, 5220 Tolmin

Spletno mesto NVOwww.zveza-kza-slovenije.si

GSM: 031 490 354

E-pošta: nada.kenda@gmail.com ; sandi.moze@siol.net

Kratek opis NVO 

Zveza KZA Slovenije povezuje KZA s področja Severne Primorske in Notranjske. Nastala je z namenom, da pomaga posameznim včlanjenim društvom pri njihovih naporih za nadaljnjo rehabilitacijo vseh članov in jim nuditi vso možno strokovno in organizacijsko pomoč. Prav tako je naloga Zveze osveščati lokalno in širšo skupnost, da je odvisnost od alkohola družbeno zlo, ki ga je mogoče uspešno obravnavati oz. zdraviti v začetnih stanjih že z aktivno pomočjodrugih zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev v klubih zdravljenih alkoholikov, v kasnejših stadijih pa z vključitvijo v zdravljenje bodisi v ambulantni bodisi v hospitalni obliki, ki se izvajajo v okviru specializiranih oddelkov psihiatričnih bolnišnic v Sloveniji. Z namenom seznanjanja zainteresiranih služb ali posameznikov z osnovami odvisnosti in oblikami pomoči ter načini obravnave ali zdravljenja, občasno organizira tečaje senzibiliziranja o problemih povezanih s pitjem alkoholnih pijač.

Reference organizacije

Člani Zveze smo doslej sodelovali z Oddelkom za zdravljenje odvisnosti Psihiatrične bolnišnice Idrija, z nekaterimi drugimi KZA na ostalih območjih Slovenije, s klubi in združenji Klubov v tujini, predvsem v Severni Italiji in s Svetovno zvezo klubov zdravljenih alkoholikov (WACAT). Prav tako smo v času obstoja sodelovali z javnimi mediji lokalnimi in nacionalnimi ter televizijskim centrom Koper-Capodistria.

Naziv storitve 

štiridnevni skupinski tečaj senzibiliziranja o problemih povezanih s pitjem alkoholnih pijač

Kratek opis storitve

V štirih dneh in skupno šestnajstih enournih predavanjih tečajniki izvedo za osnove odvisnosti, faktorje, ki vplivajo na razvoj, mnogotere posledice,mukotrpno graditev motivacije za spremembo, samo obravnavo oz. zdravljenje in kasnejšo skrb za ohranjanje treznosti in čimbolj uspešno in vsestransko rehabilitacijo z aktivnim delovanjem v KZA. Tečaj običajno vodijo izkušeni terapevti (sedanji in bivši) Oddelka za zdravljenje odvisnosti Psihiatrične bolnišnice Idrija.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Seznanitev s problematiko odvisnosti od alkohola na enem mestu in s strani terapevtov, ki imajo dolgoletne izkušnje tako z zdravljenjem v bolnišnici oz. ambulanti kot s kasnejšo rehabilitacijo v KZA.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

Ceno določimo glede na število prijavljenih – okrog 100,00 € in

Termini izvedbe storitev 

vse leto – po dogovoru

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Aleksander MožeGSM – 041 546 094e-pošta – sandi.moze@siol.net

Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev #1 

Notranjsko-kraškaGoriškaObalno-kraška

Naziv storitve 

enodnevna predavanja v zvezi z odvisnostjo od alkohola

Kratek opis storitve 

Po dogovoru pripravimo predavanje (krajše ali daljše) na katerokoli temo v zvezi z odvisnostjo od alkohola.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Pridobite lahko informacije, ki jih potrebujete.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

cena po dogovoru

Termini izvedbe storitev

vse leto – po dogovoru

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Aleksander MožeGSM – 041 546 094e-pošta – sandi.moze@siol.net

Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev #2 

Notranjsko-kraškaGoriškaObalno-kraška