ZDRAVJE

Slovenija je vložila pobudo Svetu EU za obravnavo problematike alkohola

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je alkohol tretji vodilni dejavnik tveganja za obolevnost in umrljivost. Družbeni stroški zaradi alkohola so v Evropi zelo visoki, v letu 2010 so bili ocenjeni na 155.8 milijard EUR.

Oglaševanje alkohola in sponzorstva v formuli ena so nevarna mešanica

European Alcohol Policy Alliance (Eurocare), Institute of Alcohol Studies (VB) in Univerza Monash (Avstralija) so izdali novo poročilo o oglaševanju alkohola med Veliko nagrado Monaka 2014, skupaj z analizo sponzorstev alkoholne industrije v formuli ena. Izsledki študije kažejo, da sponzorstva alkoholne industrije v foruli ena priskrbijo platformo za izjemno visoko izpostavljenost občinstev oglaševanju alkohola. Občinstvo je pri formuli ena zaradi sponzorstev vsakih pet sekund izpostavljeno znamki alkohola.

Strokovni prispevek – Poraba alkohola: primer Slovenije

V Glasilu Zdravniške zbornice Slovenije (ISIS 2015; 6: 49-52) je bil objavljen strokovni prispevek z naslovom Poraba alkohola: primer Slovenije.

Raziskava o možnih povezavah med poskušanjem alkohola do 6. razreda in poznejšim pitjem alkohola

V marčevski številki publikaciji Journal of Studies on alcohol and drugs so bili objavljeni izsledki raziskave ameriških avtorjev K.M. Jackson, N.P. Barnett, S.M. Colby in M.L. Rogers. Raziskava je pokazala, da je pri otrocih, ki jim je dovoljeno občasno srkanje/poskušanje alkohola, povečana verjetnost, da bodo do vstopa v srednjo šolo tvegano pili alkohol.

Predstavitev Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 “Skupaj za družbo zdravja”

“Čas je za naslednji korak. Dogovoriti se moramo, kaj so naši skupni cilji. Strategija, ko bo sprejeta, bo zaveza, dogovor družbe o tem, kaj želimo v desetih letih doseči. Tako se bomo lažje konstruktivno pogovarjali o posameznih rešitvah, ki bodo  vodile k zastavljenim ciljem. Zdi se mi prav, da tudi na politični ravni dogovorimo vrednote  in ključne cilje razvoja. Na teh bo temeljilo naše zdravstveno varstvo v prihodnjih leti,”  je  pred javno razpravo o predlogu Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 –2025 “Skupaj za družbo zdravja”, ki je bila 13. junija na Brdu pri Kranju, med drugim poudarila  ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

Nekaj več kot 100 vabljenih, med katerimi so bili predstavniki ministrstev, političnih odločevalcev,  zdravstvene stroke in civilne družbe  je pozdravil tudi  predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar in tudi s tem  potrdil, da je zdravstvo prioriteta te vlade.

Dr. Tit Albreht  iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje  RS je predstavil Izzive na področju zdravja,  gost iz Evropskega observatorija za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik dr. Charles Normand je govoril o Reformnih odzivih zdravstvenih sistemov v Evropi, državna sekretarka Nina Pirnat je odgovorila na retorično vprašanje Kje smo in kam gremo, ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc  pa je predstavila pot Kako v družbo zdravja.

Novosti pri pravilnem ravnanju z osebnimi podatki

Aprila je Svet Evrope sprejel novo Priporočilo o varstvu osebnih podatkov v zvezi z zaposlovanjem!

Marca 2015 pa sta v veljavo stopili še noveli Zakona o poslovnem registru in Zakona o sodnem registru, ki sta črtali prepoved dostopa oz. iskanja po podatkih registra, ki se nanašajo na posameznika!

Več. 

Teze za Zakon o kakovosti zdravstvene obravnave, varnosti pacientov in osredotočenju na paciente in njihove svojcev

Mreža NVO 25×25 je 4. junija 2015 javno objavila »Teze za Zakon o kakovosti zdravstvene obravnave, varnosti pacientov in osredotočenju na paciente in njihove svojce«. Ob tem pa dodala še »Zahteve nevladnih organizacij za visoko kakovostno, varno in na paciente ter svojce osredotočeno obravnavo«.

Več.

Ex kadilci praznujejo svetovni dan brez tobaka

Ljubljana, 29. maj 2015 – Kampanja Evropske komisije, Ex-Kadilci so zmagovalci, ki že vrsto let uspešno spodbuja kadilke in kadilce po vsej Evropski uniji k opuščanju kajenja s sodobnim digitalnim zdravstvenim orodjem iCoach, ima ob letošnjem svetovnem dnevu brez tobaka še več razlogov za praznovanje življenja brez tobaka. Uporaba tobaka v Evropski uniji se je namreč v primerjavi z letom 2012 znižala za 2 odstotka in sicer z 28 na 26 odstotkov. Poleg tega je največji padec uporabe tobaka, 4 odstotke, opažen v skupini od 15 do 25 let, kar je tudi primarna ciljna skupina kampanje Ex kadilci so zmagovalci.

Več.

Video izjava Evropskega komisarja za zdravje in varnost hrane Vytenisa Andriukaitisa.

 

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju

Podatki zadnje raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju kažejo, da so slovenski mladostniki zadovoljni s svojim življenjem in dobro ocenjujejo svoje zdravje, pri čemer so slovenske mladostnice manj zadovoljne kot mladostniki. Slovenija je do sedaj sodelovala v štirih raziskavah (leta 2002, 2006, 2010 in 2014), vse pa je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), financiralo pa jih je Ministrstvo za zdravje RS. Raziskava prinaša pomembna nova spoznanja in ugotovitve o tem, kaj se dogaja na področju zdravja in z zdravjem povezanih vedenj med mladostniki in je osnova za pripravo in evalvacijo programov, izhodišč za različne ukrepe in strateške dokumente.

 •

Ex-kadilci so zmalgovalci!

Ta kampanja predstavlja zelo učinkovito orodje za pomoč pri opuščanju kajenja. iCoach e brezplačna digitalna platforma z zdravstvenim mentorstvom, ki je na voljo v 23 uradnih jezikih EU. Za razliko od drugih digitalnih zdravstvenih orodij se iCoach osredotoča na osebe, ki niso pripravljeni prenehati kaditi, in tiste, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo znova začeli kaditi. Do zdaj so bili rezultati presenetljivi. Več kot 30 % tistih, ki začnejo program, preneha kaditi.

Več.

25. mednarodni kongres preobilnih otrok bo 12. – 14. oktobra v Stocholmu na Švedskem

Več.

 

Posvetovanje o vlogi znanosti pri zagotavljanju varne in hranljive hrane

Evropska komisija je začela spletno posvetovanje o tem, kako lahko znanost prispeva k zagotavljanju varne in hranljive hrane, ki bo na voljo v zadostnih količinah in stalno, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji. Razprava je povezana s temo letošnje svetovne razstave EXPO2015 “Nahranimo planet – energija za življenje”. Posvetovanje bo prvi dogodek EU v zvezi z razstavo, ki bo od maja do oktobra odprta v Milanu, in je odprto do 1. septembra 2015.

»Alkohol in šport ne gresta skupaj. Podpora strožjim ukrepom s strani širše evropske strokovne javnosti na podrocju alkoholne politike«

Podprli smo pobudo Vsebinske mreže NVO na področju zdravja “Preventivna platforma”, ki je bila 17. marca poslana vsemposlankam in poslancem Državnega zbora RS, s katerim odločno nasprotujemo napovedanim spremembam Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), s katerimi bi sprostili prodajo in ponujanje alkoholnih pijač na športnih prireditvah.

Poziv poslankam in poslancem Državnega zbora RS, poslan iz strani Vsebinske mreže “Preventivna platforma” je dostopen na tej povezavi.

Še pred razpravo v DZ pa bomo pobudo z dodatnimi argumenti še posebej podprli Vsebinska mreža NVO na področju zdravja “NVO varujejo naše zdravje”.

7. april – Svetovni dan zdravja posvečen varni hrani

Letošnji Svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) posvetila varni hrani.

Več o svetovnem dnevu zdravja na spletni strani NIJZ.

»Alkohol in šport ne gresta skupaj. Podpora strožjim ukrepom s strani širše evropske strokovne javnosti na podrocju alkoholne politike«

Podprli smo pobudo Vsebinske mreže NVO na področju zdravja “Preventivna platforma”, ki je bila 17. marca poslana vsem poslankam in poslancem Državnega zbora RS, s katerim odločno nasprotujemo napovedanim spremembam Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), s katerimi bi sprostili prodajo in ponujanje alkoholnih pijač na športnih prireditvah.

Poziv poslankam in poslancem Državnega zbora RS, poslan iz strani Vsebinske mreže “Preventivna platforma” je dostopen na tej povezavi.

Še pred razpravo v DZ pa bomo pobudo z dodatnimi argumenti še posebej podprli Vsebinska mreža NVO na področju zdravja “NVO varujejo naše zdravje”.

NIJZ: Ponudba in prodaja alkoholnih pijač na športnih prireditvah je korak nazaj

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da pobuda za zakonsko spremembo, ki bi znova dovolila ponudbo in prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, o kateri naj bi v naslednjih dneh razpravljali slovenski poslanci, pomeni korak nazaj na področju prizadevanj za zmanjševanje škode, povezane z rabo alkohola.

Zato NIJZ podpira ohranjanje in uvajanje novih ukrepov omejevanja dostopnosti do alkohola zaradi razširjenosti pitja alkohola v Sloveniji.

Več na spletni strani mosa.

NIJZ: Pri ukrepih alkoholne politike Slovenija zaostaja za najnaprednejšimi državami v Evropi

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje si lahko preberete novico z naslovom V sprejemanju ukrepov alkoholne politike Slovenija zaostaja za najnaprednejšimi državami v Evropi.

Več.

MZ: Do alkohola naša družba preveč tolerantna

Ministrstvo za zdravje opozarja, da je alkohol družbeno sprejemljiva droga, do katere smo še vedno preveč tolerantni.

Posledice tvegane in škodljive rabe alkohola  poleg velikega tveganja za zdravje, povzročajo številne nesreče in nasilje, vplivajo na zmanjšano produktivnost ter predstavljajo veliko breme za posameznika, njegove bližnje in celotno družbo.  Spremembe Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOP), ki bi znova dovolile ponudbo in prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, pomenijo korak nazaj na področju prizadevanj za zmanjševanje škode, povezane z rabo alkohola.

Sporočilo ze medije Ministrstva za zdravje je v celoti dostopno tukaj.

Publikacija Alkoholna politika v Sloveniji: ALKOHOL PREDSTAVLJA RESEN PROBLEM

ALKOHOL PREDSTAVLJA RESEN PROBLEM

  • Večina 15-letnikov v Sloveniji, kar 85 %, je že pila alkoholne pijače kljub prepovedi prodaje alkohola mlajšim od 18 let, pri čemer sta bila dva odpetih že vsaj dvakrat opita.
  • V zadnjih letih opažamo naraščanje deleža mladostnic in mladih žensk, ki tvegano pijejo.
  • 28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 do 34 let se opija 1- do 3-krat mesečno ali pogosteje.
  • Vsak dan je zaradi vzrokov, ki jih pripisujemo izključno alkoholu, v bolnišnico sprejetih deset oseb.
  • Zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in zaradi prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto umre vsaj 725 oseb.

Gradivo je v celoti dostopno tukaj.

Dodatne informacije:

Služba za komuniciranje 
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 2441 494
Telefon: +386 1 2441 572
pr@nijz.si
www.nijz.si
YouTube NIJZ

Preventivna akcija 40 dni brez alkohola

V organizaciji Slovenske KaritasJavne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Direkcije RS za ceste – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) in Zavoda Med.Over.Net od 18. februarja do 4. aprila poteka preventivna akcija 40 dni brez alkohola 2015. Akcija poteka v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola.

 

Države članice pozivajo k novi EU strategiji za zmanjševanje škodljivega pitja alkohola

Odbor za nacionalno alkoholno politiko in delovanje (The Committee on National Alcohol Policy and Action – CNAPA) je v svojem nedavno objavljenem poročilu pozval k novi EU strategiji za zmanjševanje škodljivega pitja alkohola in z alkoholom povezane škode. V poročilu države članice pozivajo Evropsko komisijo, da nadaljuje svoje delovanje na področju alkohola z obnovo EU strategije za zmanjševanje škodljivega pitja alkohola in z alkoholom povezane škode. Poročilo CNAPA je dostopno tukaj.

Teden otrok alkoholikov

Med 8. in 14. februarjem je potekal Teden otrok alkoholikov pod okriljem organizacije Active – Sobriety, Friendship and Peace. V Evropi je 9 milijonov otrok alkoholikov – otroci in mladi, ki živijo v družinah, kjer sta eden ali oba starša odvisna od alkohola. Zelo pogosto ti otroci in mladi prevzamejo vloge odraslih v svojem življenju veliko prezgodaj, živijo v revščini ali pa se počutijo izključene v svojih okoljih.

6. Evropska konferenca o alkoholni politki

Eurocare je gostil 6. evropsko konferenco o alkoholni politiki, ki se je odvijala 27. in 28. novembra 2014 v Bruslju.

Več na spletni strani MOSA.

NIJZ Maribor: Zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola pri mladih

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor, je v torek 11. novembra in sredo 12. novembra 2014  organiziral strokovno srečanje z naslovom»ZMANJŠEVANJE TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA ALKOHOLA PRI MLADIH«.

Več.

Prvi projekt skupnega ukrepanja držav članic EU na področju alkohola – RARHA

Glavni namen projekta RARHA je skupno ukrepanje držav članic Evropske Unije pri nadaljevanju dela na prednostnih nalogah pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola, v skladu s Strategijo EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola. Projekt bo skozi različne delovne pakete omogočal učinkovitejše sodelovanje in izmenjavo dobrih praks.

Več.

Akcijski načrt za preprečevanje uživanje alkohola mladih in tveganje pitja ob eni priložnosti

Nov Akcijski načrt, ki se osredotoča na preprečevanje škode zaradi alkohola na področju uživanja alkohola pri mladih in tveganega pitja ob eni priložnosti, je potrdil Odbor za nacionalno alkoholno politiko in ukrepe (CNAPA). Glavni cilji akcijskega načrta so podpora alkoholni strategiji EU pri doseganju cilja zmanjšanja škode zaradi uživanja alkohola.

Več.

Evropska raziskava o alkoholu in drogah med šolsko mladino – raziskava ESPAD

 Raziskava ESPAD poteka od leta 1995 v štiriletnih presledkih in je najpomembnejši vir podatkov o razširjenosti uporabe drog med šolsko mladino v evropskih državah. Raziskavo je leta 1993 spodbudil Švedski svet za informacije o alkoholu in preostalih drogah (CAN) in je nastala na izkušnjah vprašalnika skupine Pompidou. Leta 2011 je potekala že petič, naslednja bo spomladi 2015. Slovenija v raziskavi sodeluje že vse od začetka, od leta 2007 pa jo izvaja Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.

Več.

ZANIMIVOST:

Statistični urad Evropske Unije je izdal Sporočilo za javnost z naslovom »Vzroki smrti v EU28 v letu 2011, 1 od 4 smrti so povzročene zaradi raka v EU28, pljučni rak je glavni vzrok smrti«

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-25112014-BP/EN/3-25112014-BP-EN.PDF

PODPIŠITE PETICIJO ZA OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA