Umanoterin Katalog dobrih praks 2015

Umanoterin Katalog dobrih praks 2015

Umanotera sporoča, da so pripravili “Katalog dobrih praks 2015”, ki predstavlja pisano paleto trajnostnih skupnostnih praks, ki so prisotne v slovenskem prostoru in odgovarjajo na mnogotere družbene in okoljske izzive.

Trajnostne skupnostne prakse izhajajo iz domačih naravnih in človeških virov, v lokalnem okolju delujejo po principu razmišljaj globalno – deluj lokalno in pri tem upoštevajo vodilo dobro za vse – zame, za skupnost in za planet. Te prakse so pogosto družbene inovacije in kažejo, kako delovati, da dosežemo trajnostni razvoj na lokalni in globalni ravni. Gre za prakse, ki izhajajo “od spodaj”, praviloma iz neformalno povezanih skupnosti, njihov pomemben vidik pa je pogosto skupno ali skupinsko upravljanje oz. upravljanje s sodelovanjem uporabnikov.
Katalog najdete TUKAJ.