SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

Naziv NVO:

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

Naslov NVO:

Ulica – GOSPOSVETSKA CESTA 9Poštna številka – 1000

Kraj – LJUBLJANA

Podatki o NVO

Leto nastanka – 1995Število zaposlenih – 12

Davčna številka – SI16155742

Zakoniti zastopnik – TATJANA FINK

Spletno mesto NVO – WWW.DRUSTVO-HOSPIC.SI

Telefon NVO – 01/24 44 492

E-pošta – HOSPIC@SIOL.NET


Kratek opis NVO 

Slovensko društvo hospic je dobrodelna, nevladna in nepridobitna organizacija, ustanovljena leta 1995, ki s svojimi območnimi odbori deluje po vsej Sloveniji. Naše poslanstvo je sočutna, celostna  oskrba hudo bolnih in njihovih svojcev. Za nas je umiranje veliko več kot samo medicinski proces.

Prizadevamo si za čim bolj kakovostno in polno življenje umirajočega bolnika do konca. Po izgubi

bližnje osebe nudimo oporo žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom. Osnovni program društva  je: Hospic – spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev, ostali programi pa so : Žalovanje odraslih, Žalovanje otrok in mladostnikov, Prostovoljstvo, detabuizacija smrti, Hiša hospica. Vse storitve  so za uporabnike brezplačne. Društvo z različnimi pristopi spreminja odnos do umiranja, smrti in žalovanja v slovenski družbi. V ta namen izdaja strokovno literaturo in številnih učnih delavnicah in predavanjih usposablja strokovne delavce, splošno javnost in prostovoljce. Izdaja tudi glasilo  Hospic, ki ga vsi člani društva prejemajo brezplačno.