Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

nvoLogo

 

 

 

Naziv storitve:

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

Naslov:  Partizanska cesta 12, 2000 Maribor

Spletno mesto NVOwww.zadihaj.net, www.nvozdravje.si

Telefon NVO: +386 5 91 78 076

GSM: +386 51 317 113

E-pošta: info@tobak-zveza.si; info@zadihaj.net

Kratek opis vaše NVO 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) je bila ustanovljena v letu 2003 v skladu z Zakonom o društvih. Je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije. Gre za prostovoljno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju promocije zdravja širše, še posebej pa na področju preventive kajenja tobaka. Združuje 26 društev v RS in je član Evropske zveze za preprečevanje kajenja, kjer aktivno sodelujeta dva delegata. Povezana je z Evropsko komisijo in mnogimi tujimi koalicijami, ki v svoje delo vključujejo varovanje in promocijo zdravja. Je članica Evropske zveze za kontrolo raka (UICC), Svetovne zveze za kontrolo tobaka (FCA) in Evropske zveze za javno zdravje( EPHA).

Reference vaše organizacije 

Dejavnosti:Promocija zdravja skozi projektno delo Članstvo v svetovni mreži Globalink Povezave z državnimi inštitucijami (Ministrstvo RS za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo RS za šolstvo, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve, Inštitut RS za varovanje zdravja, CINDI Slovenija, Zavodi za zdravstveno varstvo, Univerze v RS, osnovne in srednje šole) Članstvo v CNVOS (Zavod za informiranje in razvoj NVO) Članstvo v EUN (Evropska zveza nekadilcev) Sodelovanje z mednarodno kampanjo »Help« Vpliv na zakonodajno politiko v RS in EU Povezava z mediji/ permanentno sodelovanje Obiski evropskih in svetovnih konferenc na temo »Zdravje ali tobak« Izvajanje javnih prireditev (konferenc, okroglih miz, dobrodelnih koncertov, javnih razprav ipd.) Mreženje NVO Krepitev dialoga z Evropskim parlamentom Krepitev podpore Okvirni konvenciji za tobačno kontrolo( FCTC ) Umestitev predlogov SZ=TK v »Zeleno knjigo« Evropske komisije : »K Evropi brez tobaka« Podpora predlogom Evropske komisije za dvig trošarine na tobačne izdelke(Evropski tobačni manifest- vpliv na člane Evropskega parlamenta) Madinski tabori, športne prireditve, motivacijske delavnice, pomoč študentom pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog na področju zdravja itd. Izvajanje tečajev opuščanja kajenja za mlade in odrasle po nacionalnih in lastnih programih ter dnevno svetovanje na sedežu zveze. Strokovno sodelovanje z Evropsko zvezo za kontrolo raka (UICC), distribucija informacij v RS Strokovno sodelovanje s Svetovno zvezo za kontrolo tobaka (FCA), distribucija informacij v RS Vplivanje na zakonodajno politiko (priprava dopolnitev novele ZOUTI) Strokovno sodelovanje z Evropsko zvezo za javno zdravje( EPHA), distribucija informacij v RS Sodelovanje pri pripravi Akcijskega načrta Ministrstva za zdravje za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov( 2009-2011) Aktivno sodelovanje ob javnih dogodkih NVO in državnih inštitucij na temo povezovanja, mreženja, civilnega dialoga in zakonodajnih usmeritev. Aktivno sodelovanje ob izobraževalnih konferencah in delavnicah na temo zdravja državnih inštitucij Izvajanje raziskav na področju spoštovanja ZOUTI in nadzora nad izvajanjem zakonodaje PROJEKTI: – » Zmanjševanje rabe tobaka v Sloveniji s pomočjo javnih prireditev in medijev«, 2003,2004), sofinanciranje Ministrstva RS za zdravje – »Delovna mesta brez tobaka«, 2005, sofinanciranje Ministrstva RS za zdravje – » Priprava predlogov dopolnitve ZOUTI«,/ Novela ZOUTI, 2006/ 2007 – » Kampanja za sprejem dopolnitev ZOUTI«, podpora NVO v RS in tujih koalicij 2006,2007 – »Zmanjševanje rabe tobaka med mladimi v RS, 2006,2007,2008, sofinanciranje Ministrstva RS za zdravje – » Zmanjševanje rabe tobaka med prebivalci RS«, 2006,2007,2008, sofinanciranje Ministrstva RS za zdravje – » Zmanjševanje rabe tobaka med mladimi s programom »Help –line««, v povezavi z mednarodnim programom HELP/ »Za življenje brez tobaka«, 2007, sofinanciranje Evropske unije; dodatno nagrajeni projekt s strani Evropske komisije -»Preventiva eksperimentiranja s tobačnimi izdelki med mladimi in tečaji opuščanja kajenja za mlade«( sofinanciranje Evropske unije, 2009/ 2010, partner v projektu)

Naziv storitve 

Učne delavnice in meritve CO v izdihanem zraku in v krvi

Kratek opis storitve 

Program izvajamo v obliki učnih delavnic, ki obsegajo šest srečanj v skupnem trajanju dvanajstih ur. Delavnice izvajamo po programu “Da, opuščam kajenje” – po programu CINDI (testiranje stopnje odvisnosti od nikotina – Fgerstromov vprašalnik). Prvo srečanje:· Predstavitev programa in poteka tečaja, predstavitev zdravstveno vzgojnega gradiva · Tobak, razlogi za kajenje, delovanje možganov pri odvisnosti od nikotina, škodljive kratkoročne in dolgoročne posledice kajenja

· Različni načini za zmanjšanje števila pokajenih cigarete

Drugo srečanje:

· Kako se pripravimo na opuščanje kajenja in se še bolj utrdimo v svoji nameri

· Nasveti in motivacija za popolno opustitev kajenja (priprave na dan brez cigarete)

· Zakaj kadim in kaj bom počel/-a namesto kajenja.

Tretje srečanje:

· Veliki dan brez cigarete

· Kako premagati telesno in duševno zasvojenost (nasveti za obvladovanje stresa, telesni znaki prenehanja kajenja)

· Nasveti in motivacija tečajnikom za vztrajanje pri nekajenju, nasveti za samopomoč Četrto srečanje:

· Kako nadzorovati telesno težo

· Miti o kajenju

· Marketing prodaje tobačnih izdelkov skozi zgodovino – osveščanje o načinu delovanja tobačne industrije

Peto srečanje:

· Kako premagovati stres

· Delavnica o pozitivnem mišljenju pri opuščanju kajenja: kako ravnati v težavnih situacijah

· Kako cigareti reči NE

Šesto srečanje:

· Kako ostanem nekadilec/-ka?

· Prednosti življenja brez cigarete

· Pasivno kajenje

Program “Da, opuščam kajenje!” predstavlja uspešen model opuščanja kajenja med odraslimi, saj združuje vrsto ukrepov: izobraževanje, nasveti, posveti, tečaj in aktivno udeležbo kadilcev pri razpravah o mitih kajenja, kajenju in stresu ter kajenju in telesni teži. Posebej pomembno je področje vplivanja tobačne industrije in medijev na vedenje kadilcev, kar se izraža skozi oglaševanje in filmsko industrijo, zato za lažje razumevanje odvisnosti od cigaret osvetlimo tudi to področje. Program “Da, opuščam kajenje” je namenjen vsem kadilcem, ki se želijo informirati o tobaku in škodljivih posledicah kajenja in ki želijo opustiti kajenje ter tako prispevati k boljšemu zdravju. Tečaj opuščanja kajenja izvajamo tudi v podjetjih.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Cilj Slovenske zveze za tobačno kontrolo in javno zdravje je kadilcem nuditi učinkovito strokovno pomoč pri opuščanju kajenja. V ta namen kadilcem nudimo svetovanja in tečaje, ki jih izvajajo strokovnjaki s področja preventive in opuščanja kajenja. Izvajalci so se usposabljali tudi v CINDI Šoli za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini na Inštitutu za varovanje zdravja RS.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino  v EUR

po dogovoru (odvisno od sofinancerjev)

 Termini izvedbe storitev

celo leto

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Mihaela LovšeTelefon – 05 91 78 076GSM – 051 317 113e-pošta – misa.lovse@tobak-zveza.si

Storitev lahko nudimo:

nacionalno

 

Naziv storitve

Svetovanje za opuščanje kajenja

Kratek opis storitve

Kratka svetovanja se izvajajo vse dni v tednu. Cilj Slovenske zveze za tobačno kontrolo in javno zdravje je kadilcem nuditi učinkovito strokovno pomoč pri opuščanju kajenja. V ta namen kadilcem nudimo svetovanja in tečaje, ki jih izvajajo strokovnjaki s področja preventive in opuščanja kajenja. Izvajalci so se usposabljali tudi v CINDI Šoli za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini na Inštitutu za varovanje zdravja RS. Izvajalci so se usposabljali v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje”. Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.Kadilcem nudimo individualna svetovanja kot pomoč pri opuščanju kajenja. Na individualnih svetovanjih bomo predstavili 10 korakov opustitve kajenja, v pomoč pa boste prejeli priročnik “Tudi vi lahko prenehate kaditi”.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

S pomočjo individualnega svetovanja se lahko celovitejše posvetimo obravnavi posameznika. Individualna svetovanja lahko izvedemo tudi v podjetju.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino (opredelite) v EUR

po dogovoru (odvisno od sofinancerjev)

Termini izvedbe storitev (navedite, kdaj lahko storitev nudite (npr.: vse leto, jeseni, ob dnevu zdravja ipd.)

celo leto

Storitev lahko nudimo:

nacionalno