Planinsko društvo Maribor Matica

Naziv storitve:

  • organizacija aktivnosti in izletov,
  • vodenje planinskih skupin s šolsko mladino,
  • izobraževanje in organizacija okoljevarstvenih akcij,
  • vzdrževanje planinskih poti.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Planinsko društvo Maribor Matica

Naslov:  Jurčičeva 8, 2000 Maribor

Spletno mesto NVOhttp://pd-mbmatica.si/

Telefon NVO: 051 338 523

E-pošta: pdmbmatica@gmail.com

Kratek opis NVO 

Z organiziranjem rekreacijskih aktivnosti, ki so široko dostopne, vzpodbujamo in vzgajamo k zdravemu življenjskemu slogu. Obenem razvijamo odgovoren odnos do okolja in narave. Aktivnosti v društvu temeljijo na prostovoljstvu.

Reference organizacije

V okviru Planinske zveze Slovenije se povezujemo s sorodnimi društvi, organiziramo skupne akcije in izobraževanja.

Opis programov oz storitev 

Bistvena aktivnost društva je rekreacija, usmerjena v pretežno naravno, hribovito krajino. Društvene aktivnosti vodijo prostovoljni delavci (vodniki PZS), ki svoje znanje o varnem gibanju, o opremi, orientaciji in o okolju, v katerem vodijo, redno poglabljajo in širijo in ga na planinskih izletih delijo z udeleženci.
Delamo tudi s šolsko mladino; trenutno na osmih mariborskih osnovnih šolah delujejo planinske skupine pod okriljem PD Maribor Matica.
Z izobraževanji in okoljevarstvenimi akcijami delujemo na področju varstva okolja.
Društvo vzdržuje planinske poti (Pot čez Kozjak in Svečinsko planinsko pot) in planinski koči (Mariborska koča na Pohorju in Koča na Žavcarjevem vrhu).

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami:

-Podpora pri izvedbi rekreacijskih aktivnosti,
-organiziranje izobraževanj na temo varstva okolja in zdravega življenjskega sloga.

Kontaktna oseba:

Špela Recer, predsednica
spela.recer@gmail.com
031 211 710