MINULI TUJI RAZPISI

OKOLJE

Javno naročilo: Študija za oceno koristi zaradi uveljavitve okoljske zakonodaje EU

Datum objave: 17.03.2015

Rok za oddajo prijave: 30.04.2015

Namen študije je začeti odpravljati vzel v znanju o vplivu dejavnosti izvrševanja s strani Evropske komisije na izvajanje okoljskega prava EU v državah članicah in, konkretno, na koristi, ki jih imajo državljani, v smislu zagotavljanja boljšega delovnega in življenjskega okolja.

Več informacij na spletni strani ted.europa.eu

 

Alpine Space Programme: First call for project proposals – 2015

Datum objave: 02.03.2015

Rok za oddajo prijave: 10.04.2015

Trajanje projekta: Do 36 mesecev.

Objavljen je prvi razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v programskem obdobju 2014-2020. Program podpira projekte transnacionalnega sodelovanja, ki spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo območja. Tokratni razpis je osredotočen na prioritete od 1 do 3 (Inovativna družba; Nizkoogljična družba; Življenjski prostor), razpis za prioriteto 4 (Dobro upravljanje) pa bo objavljen v drugi polovici leta 2015.

Več o projektu na spletni strani Alpine Space Programme.

 

Interreg CENTRAL EUROPE Programme. First call for proposals

Datum objave: 23.02.2015

Rok za oddajo prijave: 13.04.2015

Trajanje projekta: od 30 do 36 mesecev

13. februarja je bil objavljen prvi razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa v programskem obdobju 2014-2020.

Tematska področja:
1: Sodelovanje za boljšo inovativnost in konkurenčnost Srednje Evrope
2: Sodelovanje na področju energije za znižanje ogljičnega odtisa
3: Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostno rast
4: Sodelovanje na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope

V četrtek, 5. marca, bo v Ljubljani potekal  informativni   dan ob  objavi   prvih  razpisov  transnacionalnih  programov Srednja   Evropa   (CENTRAL   EUROPE)   in   Območje   Alp   (ALPINE   SPACE).

Več o projektu na spletni strani Interreg Central Europe.

 

Javno naročilo: Zagotovitev  dialoga v okviru Euromed in izmenjave najboljših praks

Datum objave: 27.02.2015

Rok za oddajo prijave: 07.04.2015

Trajanje projekta: 3 leta

Cilj naročila je ohranitev obstoječih pomembnih mrež in nadaljnji razvoj regionalnega dialoga na naslednjih področjih (statistika, telekomunikacijske in avdiovizualne storitve, celostna pomorska politika, podnebne spremembe in drugi nastajajoči dialogi).

Več o projektu na spletni strani TED.

 

USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020)

Datum objave: 29.02.2015

Rok za oddajo prijave: 26.03.2015

Podpora za razvoj občinstev je namenjena evropskim pobudam, ki omogočajo in spodbujajo zanimanje občinstva za evropske filme ter s tem širjenje občinstva (promocijski dogodki za prikazovanje uspešnih evropskih filmov na različnih platformah in najmanj petih ozemljih ali panevropski projekti sodelovanja organizatorjev programov filmske vzgoje).

Več o projektu na spletni strani EACEA

 

Call for applications for the expert group on social entepreneurship (GECES)

Datum objave: 02.03.2015

Rok za oddajo prijave: 15.03.2015

Evropska komisija vabi zainteresirane strokovnjake k prijavi na razpis za sodelovanje v ekspertni skupini za socialno podjetništvo GECES za obdobje od 2015 do 2017.

Več o projektu na spletni strani Evropske komisije.

 

Javno naročilo: Možnosti prostorskega načrtovanja za zaščito in upravljanje omrežja Natura 2000

Datum objave:  27.03.2015

Rok prijave: 05.05.2015

Splošna naloga naročila je prispevati k boljšemu razumevanju, kako lahko prostorsko načrtovanje podpira izpolnjevanje ciljev omrežja Natura 2000 in tako prispeva k zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti in obnovitvi ekosistemskih storitev (cilji strategije za biotsko raznovrstnost). Poleg tega je namen tega naročila predstaviti najboljše prakse v zvezi z uskladitvijo ciljev drugih politik EU s cilji varstva narave v obsegu vidikov prostorskega načrtovanja. Ta splošna naloga bo dosežena s posebnimi nalogami: priprava študije o prostorskem načrtovanju in Naturi 2000, zbiranje in predstavitev študij primerov in primerov dobre prakse, organizacija delavnice, sodelovanje v delovnih skupinah Komisije.