MGDN – MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

medobčinsko_društvo_gluhih_in_naglušnih

 

 

 

Naziv storitve:

  • usposablanja za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih,
  • informativna dejavnost,
  • druženje članov.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

MGDN – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje

Naslov:  Efenkova 61, 3320 Velenje

Spletno mesto NVOwww.mdgnvelenje.si

Telefon NVO: 03/897-44-73

E-pošta: mdng@telemach.net

Opis organizacije: 

Kratek opis NVO 

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je bilo ustanovljeno za potrebe gluhih Šaleške in Zg. Savinjske doline, 31.3.1963. Danes deluje na področju desetih občin. V društvu je včlanjenih 440 članov. Je samostojna, neprofitna, nestrankarska reprezentativna invalidska organizacija s statusom društva, ki deluje v javnem interesu in si prizadeva za enakopraven položaj in pravice gluhih, naglušnih in gluhoslepih. Temeljni cilj združevanja oseb z okvaro sluha je ustvarjanje možnosti za njihovo popolno vključitev v življenjsko in delovno okolje. Društvo je osebam z okvaro sluha na nek način drugi dom, saj jim omogoča razvijanje pozitivne identitete, ustvarjanje specifične kulture gluhih, uporabo svojega jezika, svoje socialno okolje in lažjo integracijo. Gluhota je nevidna invalidnost, ki povzroča osamljenost, ne daje podpore okolice, vzbuja občutek izoliranosti, duševno- socialne osamljenosti, nagnjenosti k umiku v svoj svet. Zaradi informacijske blokade se gluhi umaknejo v svet tišine, kar povzroča njihovo socialno segregacijo, zato je takšna oseba lahko dodatno omejena na področju psihosocialnih sposobnosti. Zaradi okvare sluha imajo gluhi, naglušni in gluhoslepi največ težav pri sporazumevanju in komunikaciji z okoljem, v katerem živijo, se izobražujejo, delajo in preživljajo prosti čas. Komunikacijske ovire, nezmožnost interakcije z okoljem zaradi okvare in popolne izgube sluha so vzrok različnih oblik socialne izključenosti. Cilj društva je vključevanje gluhih in naglušnih v delovno in družabno življenje ter jim posredovati pravilne in pravočasne informacije s področja zakonodaje, izobraževanja, pravic in dolžnosti. V društvu se za gluhe, naglušne in gluhoslepe izvajajo posebni socialni programi, ki jih sami soustvarjajo in so odsev njihovih potreb. Posebne socialne programe potrebujejo gluhi, naglušni in gluhoslepi zaradi svoje invalidnosti, predvsem pri premagovanju komunikacijskih ovir. Programi pa so dopolnitev storitvam javnih služb. V društvu dobijo člani individualno pomoč v njim razumljivi komunikaciji, ki jo potrebujejo pri svojem življenju in delu.

Reference organizacije 

Društvo sodeluje z lokalno skupnostjo in vsemi desetimi občinami na področju katerih deluje. sodelujemo tudi z ostalimi društvi gluhih po Sloveniji in z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Uspešno sodelujemo tudi z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.

MDGN Velenje je eno izmed 13 društev, ki deluje pod okriljem ZDGN Slovenije

Opis programov oz storitev:

Izvajamo 4 posebne socialne programe, ki v dobri meri pokrivajo potrebe oseb z okvaro sluha, ki jih državne institucije. Programi so: Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih, informativna dejavnost, kultura, šport.Temeljni cilj združevanja oseb z okvaro sluha je ustvarjanje možnosti za enakopravno in čim bolj popolno vključevanje v življenjsko, delovno okolje in družabno življenje ter posredovanje pravilnih in pravočasnih informacij s področja zakonodaje, izobraževanja, pravic in dolžnosti.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami:

Informacije in svetovanje iz prve roke za vse osebe z okvaro sluha. Pomoč in podpora za te osebe in sodelovanje v zelo zavednem članstvu. Pripravljenost na nove izzive za boljši jutri oseb z okvaro sluha.

Kontaktna oseba:

Urška Jakop, sekretarka MDGN Velenje (mail: mdng@telemach.net; 03/897-44-73)