Mesec prostora 2015

 

Ministrstvo za okolje in prostor vabi, da se jim v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Mesec zaokrožata dva mednarodna dneva, ki ju je proglasila OZN, Svetovni dan Habitata, 5. oktobra, in Svetovni dan mest, 31. oktobra 2015.Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom »Mesta v prostoru – prostor v mestih« želijo izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na drugi strani.Ministrstvo vabi vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na tem naslovu.