Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto

medobčinsko_društvo_slepih_in_slabovidnij_novo_mestoNaziv storitve:

  • razvoj, izvedba in organizacija posebnih socialnih, zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih, športno rekreativnih programo,
  • izvajanje prvo socialne in osebne pomoči, pomoči družinam na domu.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto 

Naslov:  Irča vas 31, 8000 Novo mesto

Spletno mesto NVOwww.drustvo-slepih-nm.si

Telefon NVO: 07 338 25 40

E-pošta: mdssnm@zveza-slepih.si

Kratek opis NVO in reference organizacije

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto je humanitarna invalidska organizacija, ki deluje na področju osemnajstih občin na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju.

Društvo združuje osebe, ki imajo takšno stopnjo okvare vida, kot jo določa definicija slepote in slabovidnosti Republike Slovenije.Za slabovidnost je definirana izguba vida od 70% do 95%, za slepoto pa nad 95%.

V Sloveniji obstaja devet medobčinskih društev, ki so povezana v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki skrbi za enotno izvajanje določenih nalog in za uresničevanje skupnih ciljev, ki so enotni za vse slepe in slabovidne v Sloveniji.
Društvo spremlja slepe in slabovidne v vseh starostnih obdobjih, na vseh področjih aktivnega vkjučevanja v družbo.

Kratek opis storitev

Osnovni cilj društva je pomoč slepim in slabovidnim pri vključevanju v družbo zaradi njihovih posebnih potreb pri vsakodnevnem življenju in delu.

Razvijamo, izvajamo in organiziramo posebne socialne, zdravstvene, izobraževalne, kulturne, športno rekreativne programe, organiziramo in izvajamo prvo socialno in osebno pomoč, pomoč družinam na domu, preko zveze društev ali samostojno zagotavljamo članom tehnične pripomočke, knjige, časopise in druge publikacije v braillovi pisavi, zvočnemu zapisu, povečanem tisku, računalniškem zapisu ali v drugih tehnikah, ki so prilagojene slepim in slabovidnim.