IZJAVA ZA JAVNOST: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo podpira sprejetje predloga novele ZOUTPI

Vlada Republike Slovenije je 9. novembra 2023 potrdila predlog novele Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, kar v Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) povsem pozdravljamo.

»V Sloveniji je tobak vodilni preprečljiv dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt in izgubljena zdrava leta življenja. V obdobju 2017–2019 je v Sloveniji v povprečju letno zaradi bolezni, ki jih pripisujemo kajenju, umrlo 3.123 prebivalcev, kar pomeni skoraj 9 smrti dnevno, ali 60 vsak teden.« (Vir: Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2022–2030, št.: 00700-2/2022/4, 12. 5. 2022).

»Stroški zdravljenja, zmanjšanje produktivnosti, prezgodnje umrljivosti zaradi rabe tobaka znašajo letno 1.8 milijarde EUR letno.« (Vir: Slovenija brez tobaka – Kdaj?, NIJZ, 2015).

Iz tega je razvidno, da so spremembe na področju tobačne zakonodaje nujne in več kot potrebne za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije. Sprejetje novele bo tako pozitivno vplivalo na našo družbo in posledično razbremenilo zdravstveni sistem.

Predlog novele vključuje prepoved vseh arom v elektronskih cigaretah, z izjemo nekaterih arom tobaka; prepoved značilnih arom za ogrevane tobačne izdelke in uvedbo zdravstvenih opozoril na njihovo embalažo; prepoved kadilnic s prehodnim obdobjem petih let; vključitev definicij novih nikotinskih izdelkov v obstoječo zakonodajo; prepoved internetne in čezmejne prodaje na daljavo; ter učinkovitejši nadzor nad izvajanjem Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

Pri SZOTK in vsebinski mreži »NVO varujejo naše zdravje« opozarjamo, da bi se bilo treba osredotočiti še na:

  • Zmanjšanje števila prodajnih mest tobačnih in povezanih izdelkov in uvedba specializiranih trgovin za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov, s ciljem zmanjšanja dostopnosti in večjim nadzorom.
  • Razširitev prepovedi arom na vse tobačne in povezane izdelke.
  • Prepoved prodaje tobaka za žvečenje in njuhanje.
  • Povečevanje števila okolij brez tobačnega dima in povezanih izdelkov (pred vhodi vseh javnih institucij v oddaljenosti najmanj šestih metrov, pred vhodi večstanovanjskih stavb, na vrtovih gostinskih obratov, otroških in športnih igriščih, bazenih, plažah in v parkih.)
  • Skrajšano prehodno obdobje ukinitve kadilnic, in sicer na eno leto.

Sprejetje novele bo v Sloveniji pomembno doprineslo k ciljem Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2022–2030 in s tem bomo korak bližje nacionalnemu cilju »Slovenija brez tobaka 2040«. Slovenija bo tako med številnimi uspešnimi evropskimi državami, ki so že spremenile zakonodajo v skladu z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/2100.

Zaradi tega močno podpiramo sprejetje predloga novela ZOUTPI v veri, da bo zakonodajni postopek obrodil sadove v korist zdravju prebivalcev Republike Slovenije.

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo