IRDO – Inštitut za razvoj družbene dejavnosti

IRDO_logo

 

 

Naziv storitve:

  • raziskovanje,
  • svetovanje,
  • izobraževanje,
  • informiranje,
  • promocija,
  • povezovanje in dobrodelnost,
  • prirejanje konference “Družbena odgovornost in izzivi časa”.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

IRDO – Inštitut za razvoj družbene dejavnostiNaslov:  Preradovičeva 26, 2000 Maribor

Spletno mesto NVOhttp://www.irdo.si/

Telefon NVO: 031 344 883

E-pošta: info@irdo.si

Kratek opis NVO 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil ustanovljen leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu.

Prizadeva si povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (podjetja, vlada, civilna družba…) ter izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o potrebnosti in pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji.

S svojim delovanjem inštitut IRDO prispeva k prenosu in prilagajanju tujega znanja ter konceptov slovenskim razmeram in potrebam, hkrati pa omogoča izmenjavo slovenskega znanja in izkušenj s tujimi strokovnjaki, podjetji in organizacijami.

Poslanstvo
Inštitut IRDO z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in svetovnem merilu. Pri tem sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami, vladami in podjetji ter tako prispeva k izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni odgovornosti.

Vizija
V petih letih postati v Sloveniji in v svetu priznano jedro raziskovalcev in strokovnjakov s področja družbene odgovornosti, ki s svojimi aktivnostmi pomembno prispevajo k razvoju družbene odgovornosti in družbe v celoti.

Dejavnosti
IRDO podjetjem in drugim zainteresiranim svetuje, kako poslovati družbeno odgovorno in kako se pri tem učinkovito povezovati z drugimi. Po svojih močeh vzpostavlja medijsko podporo razvoju družbene odgovornosti in izvaja druge naloge s področja razvoja in uveljavljanja družbene odgovornosti v Sloveniji.

Opis programov oz storitev:

http://www.irdo.si/dejavnost.html

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami:

Vpeljava družbene odgovornosti v delovanje in poslovanje podjetja.

Kontaktna oseba:

Anita Hrast, info@irdo.si, 031 344 883