INVALIDSKO DRUŠTVO KENGURUJČEK SLOVENIJE

kengurujček_logo

 

 

 

Naziv storitve:

  • predavanja.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Invalidsko društvo kengurujček Slovenije

Naslov:  Trnovec 25A, 1215 Medvode

Spletno mesto NVOwww.kengurujcek.si

Telefon NVO: 013612546

GSM: 031515722

E-pošta: kengurujcek@gmail.com

Kratek opis vaše NVO 

Invalidsko društvo Kengurujček Slovenije smo ustanovili starši otrok s prirojenimi in pridobljenimi črevesnimi obolenji celotnega prebavnega trakta. Društvo združuje otroke starše in odrasle osebe s prirojenimi in pridobljenimi črevesnimi obolenji celotnega prebavnega trakta zaradi skupnih interesov pri skrbi ohranjanja varstva pravic otrok in odraslih. Cilji so spremljanje zakonodaje s področja zdravstva sociale izobraževanja in sodelovanje pri oblikovanju ustrezne zakonodaje. Medsebojna povezovanja staršev pomoč pri obvladovanjih stresa dvigovanju samopodobe nudenje pomoči na poti k samostojnosti…..

Reference vaše organizacije 

Knjižnica Medvode Klinični center Ljubljana Pediatrična klinika Ljubljana Ministrstvo za zdravje Familylab Osnovna Šola Preska POŠ Topol Občina Medvode

Naziv storitve 

PREDAVANJA

Kratek opis storitve 

Predavanja ki se izvajajo za člane in nečlane v okviru društva

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Seznanitev na področju črevesnih obolenj

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino  v EUR

prispevki

Termini izvedbe storitev 

V spomladanskem in jesenskem termini

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Danica Kopač MaletičGSM – 031-515-722

 Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev

Gorenjska, Osrednjeslovenska