Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje – Brežice

Naziv storitve:

  • predavanja o osteoporozi.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje – Brežice

Naslov:  Černelčeva 15, 8250 Brežice

Spletno mesto NVOhttp://osteoporoza.si/

GSM: 051 339 921, 041 402 959

E-pošta: milena.jesenko@siol.net; dpo.posavje@gmail.com

Kratek opis  NVO 

Smo humanitarno društvo, ki v okviru Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije (ZDBOS) deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Skrbimo za boljšo kakovost življenja bolnikov ter ozaveščanje bolnikov in druge zainteresirane javnosti o zdravljenju in preprečevanju osteoporoze in njenih posledic. Društvo uvršča v svoj letni delovni program različna predavanja tako o preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolezni kosti kot o drugih boleznih, ki se nanjo navezujejo oz. se pojavljajo v starejšem življenjskem obdobju. Pod strokovnim vodstvom višjih fizioterapevtk izvajamo v več skupinah telesne aktivnosti in organizirano pohodništvo. Članstvo navajamo na zdrav način življenja in zavedanje, da za zdravje in dobro počutje lahko veliko storimo sami. Skrbimo za ravnovesje med strokovno vodenimi aktivnostmi in družabnostjo, zato organiziramo ekskurzije in izlete, dneve zdravja v slovenskih zdraviliščih in druge prireditve, s katerimi tudi promoviramo društvo v lokalnem okolju.Članom posredujemo tudi strokovno literaturo o osteoporozi, vsi pa prejmejo dvakrat letno tudi brezplačno glasilo ZDBOS Sončnica.

Reference organizacije

Na državnem in mednarodnem področju sodeluje naša Zveza, kot društvo pa imamo vsako leto kako skupno aktivnost z večino društev z zdravstvenega področja ter z Zdravstvenim domom Sevnica in Splošno bolnišnico Brežice (od tednu RK, ob dnevu invalidov in bolnikov občine Brežice). Dobro sodelujemo s Posavsko regionalno stično točko za nevladne organizacije (PRSTaN) s sedežem v Brežicah, medtem ko z organizacijami z gospodarskega področja doslej nismo imeli stikov.

Naziv storitve 

predavanja o osteoporozi

Kratek opis storitve

Osteoporoza je “tiha bolezen”,ne boli, zato je toliko bolj pomembno, da že v mladih in mlajših letih poskrbimo za trdnost svojih kosti. Kako to doseči? Kako se izogniti zlomom, ki pomenijo veliko breme za poškodovanega človeka kot za delodajalca. Zdrav delavec je tudi uspešen delavec. Društvo pridobi kvalitetnega predavatelja (obvezno zdravnika) in prevzame del logistike.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Podjetje pokaže svojo humano plat do delavcev, da mu je mar za njihovo zdravje in počutje, patudi povezanost s civilno družbo, kar je lahko dober pokazatelj medčloveških odnosov v lokalnem okolju.

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

 

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

Cena je odvisna od strokovnega naziva in referenc predavatelja in se giblje od 100 do 300 evrov neto.

 Termini izvedbe storitev 

v jesenskem in zimskem času

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Milena JesenkoGSM – 051 339 921e-pošta – milena.jesenko@siol.net

 Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev  

Spodnjeposavska