Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom

drustvo_za_pomoc_prezgodaj_rojenim_otrokomNaziv storitve:

  • pomoč pri opremi oddelka Enota za intenzivno nego in terapijo novorojencev,
  • izdaja in ponatis priročnika “Vaš nedonošenček”,
  • podpora in finančna pomoč staršem nedonošenčkov,
  • organizacija vsakoletnih srečanj za nedonošenčke.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom

Naslov:  Zaloška 11, 1515 Ljubljana

Spletno mesto NVOhttp://www.nedonosencek.net/

Telefon NVO: 01 522 60 11 ali 01 522 62 47

E-pošta: lilijana.kornhauser-cerar@guest.arnes.si

Kratek opis NVO

Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom je bilo ustanovljeno leta 1996 na pobudo staršev prezgodaj rojenih otrok ter zdravstvenih delavcev z oddelka za intenzivno nego in zdravljenje novorojenčkov Porodnišnice Ljubljana. Čeprav je bilo sprva namenjeno predvsem pripravi srečanja prezgodaj rojenih otrok v Mostecu, je v letih delovanja prevzelo mnoge dodatne naloge, da bi pomagali prezgodaj rojenim otrokom in njihovim svojcem. Vsaj enkrat mesečno pripravimo predavanja za starše otrok, ki se zdravijo na “intenzivni”: zdravnik pediater, medicinska sestra,fizioterapevtka in psihologinja spregovorimo o najpogostejših težavah prezgodaj rojenih otrok in njihovih svojcev, možnostih ukrepanja ter načinih, s katerimi lahko starši pomagajo svojim novorojenčkom. Izdali smo več številk časopisa Nedonošenček, v katerem so poleg strokovnih prispevkov tudi risbice in pisma odraščajočih “bivših nedonošenčkov” ter njihovih staršev.Oblikovali smo spletno stran nedonosencek.net, ki jo redno dopolnjujemo z novicami in obvestili, v albumu pa se zbirajo fotografije malih in velikih.S pomočjo Mesta Ljubljana smo izdali priročnik Vaš nedonošenček, ki na 174 straneh z besedo in sliko odgovori na marsikatero vprašanje o dogajanju ob prezgodnjem rojstvu in v prvih letih življenja teh otrok. V zadnjih letih smo bili zaradi pomanjkanja in zastarelosti aparatur na intenzivnem oddelku primorani veliko časa porabiti za iskanje in prepričevanje darovalcev, da se denar “vložen” v generacijo, ki šele začenja svojo življenjsko pot, najbolj oplemeniti. S pomočjo donatorjev smo sprva kupovali predvsem opremo, ki je omogočila zgodnje in varnejše sobivanje mame z novorojenčkom (vodne posteljice, “apnoe” blazinice, črpalke za izbrizgavanje materinega mleka) ali odpust domov (jeklenke za kisik).Druga polovica leta 2005 se bo zapisala v zgodovino Društva kot posebno obdobje, saj smo s pomočjo medijev, ki so v začetku jeseni predstavili stisko oddelka za intenzivno zdravljenjenovorojenčkov zaradi prezasedenosti in slabe opremljenosti, naleteli na nepričakovano sočuten odmev ljudi v Sloveniji. Z denarjem, ki so ga prispevali tako veliki donatorji, s prispevkom z dobrodelnih prireditev, zlasti pa z nakazili številnih posameznikov, smo kupili naprave, ki bodo “za dlan velikim otrokom” naredile prve samostojne korake v življenje lažje in varnejše.

Reference organizacije 

Sodelovanje Društva je bilo doslej le neformalno in na osnovi dobrodelnosti (gospodarstva – npr. donacije podjetij, ministrstev – npr. za zdravje, za obrambo), saj je naša dejavnost zelo specifična in “tržno” ni zanimiva oziroma ni usmerjena na splošno skupino prebivalstva.

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Ob donaciji promocija dejavnosti – izdelkov – storitev, npr. s (čustvenimi) slogani, ki so vezani na zaščito zdravja najbolj ranljive skupine otrok – nedonošenčkov.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

(ni tržne vrednosti)

Termini izvedbe storitev 

po dogovoru

Storitev lahko nudimo:

nacionalno