Društvo za avtizem DAN Maribor

drustvo-dan_logo

 

 

Naziv storitve:

  • jahanje za avtistične otroke in opp,
  • plavanje po halliwicku in športno plavanje,
  • socializacija otrok v skupini skozi gibanje (motopedagoški pristop),
  • srečanja na projektnih dnevih.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo za avtizem DAN Maribor

Naslov:  Finžgarjeva 21, 2000 Maribor

Spletno mesto NVOwww.avtizem.com

GSM: 031320401

E-pošta: sabina.herle@siol.net

Kratek opis vaše NVO 

Društvo pomaga družinam otrok z avtizmom pri informiranju o obravnavah, problemih in novostih s področja avtizma. Pomoč je v obliki svetovanja o obstoječih terapijah, dietah, dajanja napotkov glede programov za avtiste, strokovnjakih iz področja avtizma… Prizadevamo si, da bi se takšen način dela uveljavil tudi v Sloveniji (sodelovanje z zdravniki, ministrstvi, izobraževalnimi ustanovami, svetovalci na domu, pojavljanjem v javnosti…). Seveda pa s svojim delovanjem želimo o pereči problematiki seznaniti tudi širšo družbeno javnost, ki je žal o avtizmu še zmeraj premalo poučena. Na naše uporabnike se gleda kot na marginalno skupino, velikokrat tudi zavoljo nepoznavanja zatečenega problema. Veliko je tudi nestrpnosti do naših, vedenjsko drugače naravnanih otrok, kar se kaže v distanciranju družbe. Z nekaterimi aktivnostmi želimo izboljšati položaj otrok v družbi ter dvignisti njihovo samopodobo kot tudi spremeniti njihove vedenjske navada.Aktivnosti, ki jih bomo v ta namen izvajali:1. JAHANJA ZA AVTISTIČNE OTROKE IN OPP, Kraj: Kmečki turizem Kovačič na Meljskem hribu. Po predhodnem dogovoru.2. PLAVANJE PO HALLIWICKU IN ŠPORTNO PLAVANJE,Kraj: MTC Fontana

Kdaj: od 16:00 – 19:00 vsako sredo (športno plavanje)

od 16:00 – 19:00 vsak četrtek (terapevtsko pod strokovnim vodstvom nevrofizioterapevta metoda Haliwick)

od 16:00 – 19:00 vsak petek (športno plavanje)

V poletnih mesecih, julij in avgust,ob sredah od 16. do 19. ure.

3. SOCIALIZACIJA OTROK V SKUPINI SKOZI GIBANJE (MOTOPEDAGOŠKI PRISTOP), OŠ GŠ ob sredah, med 18.30-19.30

4. SREČANJA NA PROJEKTNIH DNEVIH:

Hura prosti čas, Maribor –mesto znanja in ustvarjalnosti,… Aktivnosti potekajo med počitnicami, v Mariboru in okolici s sorejenci oz. simpatizerji društva.
5. Son rise-usposabljanje prostovoljcev, prikaz aktivnosti

Za boljšo organizacijo vas vabimo, da se čim prej prijavite v aktivnosti. Za vse informacije smo vam na voljo na spodnjem naslovu.

T: 02-300 74 91, GSM: 031 320 401, e-naslov:sabina.herle@siol.net

Reference vaše organizacije 

 Delovanje društva in izvedbo aktivnosti so podprli: Mestna občina Maribor, Ministrstvo za zdravje, Zavod za šport Planica ter donatorji.

Naziv storitve 

1. JAHANJA ZA AVTISTIČNE OTROKE IN OPP,Kraj: Kmečki turizem Kovačič na Meljskem hribu. Po predhodnem dogovoru.2. PLAVANJE PO HALLIWICKU IN ŠPORTNO PLAVANJE,Kraj: MTC FontanaKdaj: od 16:00 – 19:00 vsako sredo (športno plavanje)

od 16:00 – 19:00 vsak četrtek (terapevtsko pod strokovnim vodstvom nevrofizioterapevta metoda Haliwick)

od 16:00 – 19:00 vsak petek (športno plavanje)

V poletnih mesecih, julij in avgust, ob sredah od 16. do 19. ure.
3. SOCIALIZACIJA OTROK V SKUPINI SKOZI GIBANJE (MOTOPEDAGOŠKI PRISTOP), OŠ GŠ ob sredah, med 18.30-19.30
4. SREČANJA NA PROJEKTNIH DNEVIH:

Hura prosti čas, Maribor –mesto znanja in ustvarjalnosti,… Aktivnosti potekajo med počitnicami, v Mariboru in okolici s sorejenci oz. simpatizerji društva.
5. Son rise-usposabljanje prostovoljcev, prikaz aktivnosti
Za boljšo organizacijo vas vabimo, da se čim prej prijavite v aktivnosti. Za vse informacije smo vam na voljo na spodnjem naslovu.

T: 02-300 74 91, GSM: 031 320 401, e-naslov:sabina.herle@siol.net

Kratek opis storitve 

1. JAHANJA ZA AVTISTIČNE OTROKE IN OPP,Kraj: Kmečki turizem Kovačič na Meljskem hribu. Po predhodnem dogovoru.
2. PLAVANJE PO HALLIWICKU IN ŠPORTNO PLAVANJE,Kraj: MTC FontanaKdaj: od 16:00 – 19:00 vsako sredo (športno plavanje)od 16:00 – 19:00 vsak četrtek (terapevtsko pod strokovnim vodstvom nevrofizioterapevta metoda Haliwick)

od 16:00 – 19:00 vsak petek (športno plavanje)

V poletnih mesecih, julij in avgust, ob sredah od 16. do 19. ure.
3. SOCIALIZACIJA OTROK V SKUPINI SKOZI GIBANJE (MOTOPEDAGOŠKI PRISTOP), OŠ GŠ ob sredah, med 18.30-19.30
4. SREČANJA NA PROJEKTNIH DNEVIH:

Hura prosti čas, Maribor –mesto znanja in ustvarjalnosti,… Aktivnosti potekajo med počitnicami, v Mariboru in okolici s sorejenci oz. simpatizerji društva.
5. Son rise-usposabljanje prostovoljcev, prikaz aktivnosti
Za boljšo organizacijo vas vabimo, da se čim prej prijavite v aktivnosti. Za vse informacije smo vam na voljo na spodnjem naslovu.

T: 02-300 74 91, GSM: 031 320 401, e-naslov:sabina.herle@siol.net

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Podjetja se lahko seznanijo s priblematiko drugače funkcionirajočih otrok-avtistov. Lahko so njihovi spremljevalci in pri tem odkrivajo drugačen-avtistični svet.

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

16 eur oz. brezplačno. Društvo se zaveda velikih stroškov, ki slonijo na plačih staršev/skrbnikov avtističnih otrok, zato se zavzemamo za maksimalnopokrivanje vseh stroškov aktivnosti društva, ki ga koristijo uporabniki. V ta namen se prijavljamo na javne razpise ter zbiramo donatorska sredstva.

Termini izvedbe storitev 

vse leto

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Sabina HerleGSM – 031-320 401e-pošta – sabina.herle@siol.net

Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev

Podravska