Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbe glave

drustvo_vita_logo

 

 

Naziv storitve:

  • predavanja – zdravje na delovnem mestu.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo Vita za pomoč po nezgodi poškodbi glave

Naslov:  Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Spletno mesto NVOwww.vita-poskodbe-glave.si

Telefon NVO: 01 565 87 96

GSM: 040 455 149; 040 455 040

E-pošta: drustvo.vita92@gmail.com

Kratek opis vaše NVO 

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave v Ljubljani deluje že od leta 1992, ki so ga ustanovili starši poškodovanih otrok, strokovni delavci in prostovoljci. Društvo Vita je nacionalna, neprofitna, reprezentativna nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, zdravstva in kulture. Združuje osebe po možganski poškodbi glave, ter njihove družine, strokovne in laične delavce, simpatizerje ter prostovoljce. Cilji in namen društva so: – Reintegracija poškodovanih oseb v družbo. – Odprava komunikacijskih ovir. – Svetovanje poškodovanim osebam in svojcem.

– Srečanja za samopomoč svojcem oseb po poškodbi možganov.

– Omogočiti poškodovanim osebam, da sami ali preko zastopnikov zastopajo lastne interese.

– Ustvariti zakonsko zdravstveno in socialno okolje in sistem, ki bo pomagal poškodovanim osebam in njihovim svojcem.

– Informativna dejavnost.

 

Izdajamo:

brošuro Ponovno rojstvo,

Vodič za skrbnike in družino; kako se spoprijeti s pridobljeno možgansko poškodbo.

Izdali smo tudi prevod praktičnega vodnika angleškega avtorja Trevor Powel, Poškodba glave.

Reference vaše organizacije

Društvo Vita je članica NSIOS – Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, CNVOS in FIHO – Fundacije invalidskih humanitarnih organizacij.Sodelujemo tudi z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za zdravje, Centri za socialno delo, ter ostalimi službami na področju socialnega in zdravstvenega varstva. V letu 2003 je društvo VITA postala članica Evropskega združenja društev po poškodbi glave BIF – Brain Injured & Families in njihovih družin European Confederation v katero je poleg Slovenije vključenih še 15 evropskih držav. Od leta 2003 vodi društvo Vita predsednica dr. Veronika Trdan. Društvo Vita ima podružnice v Mariboru, Murski Soboti, Kočevju, Kopru, Črnomlju, Jesenicah, Celju in Novem mestu. V društvu Vita izvajamo socialno varstvene programe Mreže dnevnih centrov, Pomoč na domu in asistenca ter vključevanje v Stanovanjsko skupino. Z vključitvijo v programe se osebam po poškodbi glave in njihovim svojcem omogoči in nudi pomoč po zaključenem rehabilitacijskem postopku z namenom doseganja kvalitetnega življenja v spremenjenih okoliščinah.

Naziv storitve 

Predavanja – zdravje na delovnem mestu

Kratek opis storitve 

Izvajali bomo izobraževanje in osveščanje o zdravem življenskem in delovnem slogu ter izobraževali svetovalce v organizacijah, ki bodo skrbeli za boljše zdravstvene pogoje zaposlenih. V delovnih organizacijh bomo spodbujali zavedanje, da delovni pogoji v podjetju vplivajo na zaposlene in njihovo zdravje, zato naj bi se zavezovala k izboljševanju zdravja zaposlenih, vključevanja zaposlenih v procese odločanja, zagotavljanje komunikacijskih strategij, kulture dela, ki temelji na partnerskem odnosu. Nudimo sledeča izobraževanja: -analiza zdravja in delovnih razmer v podjetju oz organizaciji -preprečevanje poškodb pri delu -ergonomski ukrepi na delovnem mestu

-preprečevanje obremenitev in varnost pri delu

-orgnizacijski ukrepi na delovnem mestu

-obvladovanje preobremenjenosti na delovnem mestu –

preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

V podjetju se bo z našo pomočjo ustanovila skupina za zdravje. Zmanjšanje odsotnosti zaradi bolezni; fluktuacije; nižji stroški odsotnosti za delodajalca. Izboljšanje organizacijske klime. Večja učinkovitost na delovnem mestu zaposlenih; večja dodana vrednost.

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

skupina 50€ na uro.

Termini izvedbe storitev 

Storitve nudimo vse leto.

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – dr. Veronika TrdanTelefon – 01 565 87 96GSM – 040 455 149e-pošta – drustvo.vita92@gmail.com

Storitev lahko nudimo:

nacionalno