DRUŠTVO OAZA

Naziv storitve:

  • delavnice in seminarji za zaposlene.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo OAZA

Naslov:  Vodopivčeva ulica 2, 4000 Kranj

Telefon NVO: 042517510

GSM – 041246431

E-pošta: oaza-slo@siol.net

Kratek opis NVO 

Društvo Oaza (društvo za pomoč ljudem v stiski in za preprečevanje zasvojenosti) je že deset let aktivno deluje na področju preprečevanja zasvojenosti z dovoljenimi in nedovoljenimi drogami. Izvajamo preventivne programe na osnovnih in srednjih šolah za učence in dijake ter programe za starše. Naše poslanstvo je z izvajanjem pestrih, sodobnih preventivnih programov osveščati mlade o tveganem uživanju dovoljenih drog ter zlorabi prepovedanih drog, doseči, da bodo mladi zamaknili eksperimentiranje z drogami v kasnejše obdobje ter zmanjšanje število mladih, ki bodo eksperimenirali oziroma posegali po drogah. Gospodarstvu nudimo izvajanje delavnic, seminarjev na področju zdravega načina življenja, varovanje in krepitev duševnega zdravja, osebnostni razvoj zaposlenih, obvladovanje stresa in naporov na delovnem mestu, družina in kariera,… Program seminarjev in delavnic vodi mag. Drago Sukič, spec. ZDT

Reference organizacije 

Do sedaj smo sodelovali: Z vsemi osnovnimi in srednjimi šolami v Kranju ter z večino na območju Gorenjske. Sodelovali smo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvom za zdravje.

Kratek opis storitve 

Nudimo izvajanje delavnic, seminarjev na področju zdravega načina življenja, varovanje in krepitev duševnega zdravja, osebnostni razvoj zaposlenih, obvladovanje stresa in naporov na delovnem mestu, družina in kariera,… Program seminarjev in delavnic vodi mag. Drago Sukič, spec. ZDT

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Osebnostna rast zaposlenih, usposobljenost zaposlenih za učinkovitejše spopadanje s stresom in napori, usposobljenost zaposlenih za učinkovitejše reševanje konfliktov, usposobljenost zaposlenih za uravnavanje družinskega in poslovnega življenja.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

po dogovoru, odvisno od obsega

Termini izvedbe storitev 

prilagajamo se željam in potrebam delovnih organizacij, skozi vso leto

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – mag. Drago SukičTelefon – 042512023GSM – 041246431e-pošta – dragomegi@siol.net

Storitev lahko nudimo:

nacionalno