Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana

drustva ledvicnih bolnikov ljubljana_logo

 

 

Naziv storitve:

  • predavanja o ledvicah.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana

Naslov:  Prisojna ulica 1, 1000 Ljubljana

Spletno mesto NVOhttp://dlb-ljubljana.org/

Telefon NVO: 040273751

GSM: 040273751

E-pošta: dlb.ljubljana@zveza-dlbs.si

Kratek opis vaše NVO

Poslanstvo Ustanovitev DLB Ljubljana sega čas pred več kot četrt stoletja (1979), v takratne okoliščine zdravljenja bolnikov s končno odpovedjo ledvic, to je dializo. Smo drugo najstarejše društvo v Sloveniji, ki deluje v okviru Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. V društvo je včlanjenih 637 članov z največjim deležem bolnikov (417 članov), ki se zdravijo v treh dializnih centrih za hemodializo in peritonealno dializo v Ljubljani ali pa so transplantirani. V začetku sedemdesetih let se je v okviru Kliničnega centra Ljubljana začelo sistematično hemodializno zdravljenje. Zaradi posebnih potreb in interesov dializnih bolnikov je bilo kmalu ustanovljeno tudi ljubljansko društvo. Že vse od začetka skrbi za rehabilitacijo in resocializacijo bolnikov, ki vstopijo v proces kroničnega nadomestnega zdravljenja. DLB Ljubljana je tudi 10 let opravljalo vlogo republiškega društva in pokrivalo regije in mesta, ki v tem času še niso imeli pogojev za ustanovitev svojega društva. Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana je samoplačniško, humanitarno, prostovoljno in samostojno društvo. V društvu so združeni kronični dializni bolniki, bolniki, ki se zdravijo z dializo, bolniki s presajeno ledvico, družinski člani, medicinsko osebje, podporni člani ter častni člani. Z opravljanjem svoje dejavnosti društvo pomaga bolnikom k boljši kvaliteti življenja in višji psihofizični kondiciji v sožitju z boleznijo. V ta namen izvajamo socialne programe, programe s področja športa, kulture, socializacije, svetovanja, izobraževanja in podobno. Prizadevamo si seznanjati javnost s potrebami kroničnih ledvičnih bolnikov in enakopravno sodelovati pri snovanju vseh pomembnih odločitev politike, ki zadevajo življenje tovrstnih bolnikov. Programi DLB Ljubljana 1. Program za izboljšanje socialnega stanja kroničnih ledvičnih bolnikov 2. Zdravstvena zaščita kroničnih ledvičnih bolnikov 3. Predavanja in delavnice za dvig kvalitete zdravljenja in življenja s kronično boleznijo in izobraževanje prostovoljcev 4. Socialna rehabilitacija za vzdrževanje psihofizične kondicije kroničnih ledvičnih bolnikov,dializnih bolnikov in bolnikov s presajeno ledvico 6. Programi za preprečevanje socialne izključenosti kroničnih ledvičnih bolnikov 5. Promocija življenja navkljub ledvični odpovedi

Reference vaše organizacije 

Sodelovali smo z UKC Ljubljana, Podjetje Lek, Gimnazija Kranj, OŠ Dob-Domžale, Pdjetje Abboott, Klinični Dietetik Jože Lavrinec je naš dolgoletni strokovni sodelavec ter vrasta zdravnikov z zastopanega področja na KO za nefrologijo, OŠ Ledina-bolnišnična šola, Zavarovalnico Vzajemna, ter mnogimi drugimi ravno tako pomembnimi za promocijo varovanja zdravja in ozaveščanja javnosti ter izobraževanja naših članov na različnih področjih.

Naziv storitve 

Predavanja o ledvicah

Kratek opis storitve 

Vsako leto 1 do 2 organiziramo na nivoju zveze tematska predavanja na različnih področjih v postopku zdravljenja ledvičnih bolnikov. Predavatalji so strokovnjaki oz. zdravniki terciarnega nivoja zdravstva.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Zgodnje odkrivanje bolezni. Boljša kakovost življenja, zaradi pravočasnega zdavljenja.

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

 

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino  v EUR

Na osebo 15€

Termini izvedbe storitev 

jeseni

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Larisa HajdinjakGSM – 040273751e-pošta – dlb.ljubljana@zveza-dlbs.si

Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev #1 

Gorenjska, Osrednjeslovenska