DRUŠTVO CENTER ZA USTVARJALNO VZGOJO

društvo_center_za_ustvarjalno_vzgojo

 

 

 

Naziv storitve:

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo Center za ustvarjalno vzgojo

Naslov:  Gradišče XV/11, 1291 Škofljica

Spletno mesto NVOhttp://www.ustvarjalnavzgoja.com/

Telefon NVO: 030391022

E-pošta: ustvarjalnavzgoja@gmail.com

Kratek opis vaše NVO 

POSLANSTVO:s programom ustvarjalne vzgoje, VZGOJE BREZ NAGRADE IN KAZNI rešujemo mnoge čustvene probleme in njihove negativne posledice, nasilje vseh oblik v družini, med mladimi in v družbi. ZAKAJ USTVARJALNA VZGOJA sodobna družina pod vplivom sodobnih vzgojnih metod ustvarja POHLEPNE, LENE, AGRESIVNE IN ZAVIDNE ljudi. Vse to pa se že odraža v družbi, saj takšni ljudje postanejo del vašega delovnega kolektiva. S tem, ko pomagamo primarni družini, posredno pomagamo tudi sekundarni družini (služba je sekundarna družina): – izboljša se delovna disciplina, – izboljša se duševno in fizično zdravje, kar pomeni, da se zmanjša število bolniških odsotnosti, – zmanjša se nasilje v primarni družini, kar se odrazi tudi v zmanjšanem nasilju v sekundarni družini (mobing na delovnem mestu) in – izboljša se kvaliteta učenja, kar zagotavlja kakovost zaposlitvenega kadra.

KAJ JE USTVARJALNA VZGOJA

Ustvarjalna vzgoja razkriva VZROKE današnjega nasilja v primarni družini, kar se seveda odraža v družbi: sodobna družina uporablja pet t.i. »mehkih« avtoritarnih vzgojnih modelov:

1. POZITIVNO POGOJEVANJE (če narediš to, dobiš tisto). Med otroka in delo postavimo interes. Otrok postane POHLEPEN.

2. BLAGA PRISILA, (če ne narediš to, ti vzamem tisto, s čimer sem te želel nagraditi). Otrok postane AGRESIVEN.

3. PRETIRANO ZAŠČITNIŠTVO pred delom, redom, življenjem (Na primer: »Sinko, nikar se ne muči, bo to storila mami«). Otrok je LEN IN SE STVARI NE ZAVEDA.

4. VERBALIZEM, (ko v nemoralnih pogojih, z uporabo zunanjih vzgojnih modelov, pričakujemo od otroka, da je moralen, priden, nenasilen, da ni pohlepen. On pa tega ne more izpolniti, ker ga takšnega formirajo avtoritarni pogoji). Otrok postane LAŽNIV IN TRDOGLAV, ker si zelo želi biti dober, a ne more.

5. ZLORABA UČENJA S POSNEMANJEM preko negativnih vsebin medijev, računalniških igric, nasilnih filmov, slabe glasbe. Otrok se ODMIKA od svojega izvornega bistva.

Reference vaše organizacije 

1. MESTNA OBČINA KRANJ:- KRANJSKI VRTCI,- OSNOVNE ŠOLE KRANJA IN OKOLIŠKIH OBČIN (F. PREŠERNA, M. ČOPA, S. ŽAGARJA, H. PUHAR, PREDOSLJE, ŠENČUR, S. JENKA, M. VALJAVCA),- SREDNJE ŠOLE (ESIC IN CENTER TEHNIČNIH ŠOL),- BIOTEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER NAKLO, – CENTER ZA SOCILANO DELO KRANJ,- ZDRAVSTVENI DOM KRANJ.

2. REFERENCE CENTROV ZA SOCIALNO DELO:

– SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO,

– CSD RADOVLJICA, CSD RAVNE NA KOROŠKEM, CSD DOMŽALE, CSD GROSUPLJE, CSD SLOVENJ GRADEC, CSD KRŠKO, CSD ILIRSKA BISTRICA, CSD HRASTNIK, CSD POSTOJNA IN CSD TREBNJE

3. VPIS V REGISTER STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ IN IZOBRAŽEVANJ ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

– ZVEZE STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTENIH TEHNIKOV (2011)

4. PODJETJA: IBM IN ADECCO.

Naziv storitve 

Uvodna predavanja

Kratek opis storitve 

Namen uvodnega predavanja je predstavitev vzrokov nasilja in bolezni.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

– izboljša se delovna disciplina,- izboljša se duševno in fizično zdravje, kar pomeni, da se zmanjša število bolniških odsotnosti,- zmanjša se nasilje v primarni družini, kar se odrazi tudi v zmanjšanem nasilju v sekundarni družini (mobing na delovnem mestu) in- izboljša se kvaliteta učenja, kar zagotavlja kakovost zaposlitvenega kadra.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino  v EUR

Brezplačno (povračilo potnih stroškov iz Ljubljane)

Termini izvedbe storitev 

Po dogovoru

Storitev lahko nudimo:

nacionalno

 

Naziv storitve

Seminar

Kratek opis storitve 

Vsebina tri urnega seminarja:- vzroki nasilja in bolezniVZROKI NASILJA IN BOLEZNI- konstitucija družine (in s tem tudi delovnih timov)- zakaj je danes vojna med moškim in žensko- primeri iz prakse

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

– izboljša se delovna disciplina,- izboljša se duševno in fizično zdravje, kar pomeni, da se zmanjša število bolniških odsotnosti,- zmanjša se nasilje v primarni družini, kar se odrazi tudi v zmanjšanem nasilju v sekundarni družini (mobing na delovnem mestu) in- izboljša se kvaliteta učenja, kar zagotavlja kakovost zaposlitvenega kadra.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino  v EUR

300,00 + potni stroški iz Ljubljane

Termini izvedbe storitev 

Po dogovoru

Storitev lahko nudimo:

nacionalno