IZJAVA ZA JAVNOST: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo podpira sprejetje predloga novele ZOUTPI

Vlada Republike Slovenije je 9. novembra 2023 potrdila predlog novele Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, kar v Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) povsem pozdravljamo. »V Sloveniji je tobak vodilni preprečljiv dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt in…

V mesecu septembru 2020 s podporo »Active Citizens Fund« začenjamo z nadaljevanjem kampanje »Ker alkohol ni mleko«

KER ALKOHOL NI MLEKO. V mesecu septembru 2020 smo s podporo »Active Citizens Fund« začeli z nadaljevanjem kampanje »Ker alkohol ni mleko«. Nosilec projekta je Slovensko združenje za kronično nenalezljive bolezni. V partnerstvu z: Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (prijavitelj), Inštitut za raziskave…