IZJAVA ZA JAVNOST: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo podpira sprejetje predloga novele ZOUTPI

Vlada Republike Slovenije je 9. novembra 2023 potrdila predlog novele Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, kar v Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) povsem pozdravljamo. »V Sloveniji je tobak vodilni preprečljiv dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt in…

IZJAVA ZA JAVNOST: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo podpira sprejetje predloga novele ZOUTPI

Vlada Republike Slovenije je 9. novembra 2023 potrdila predlog novele Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, kar v Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) povsem pozdravljamo. »V Sloveniji je tobak vodilni preprečljiv dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt in…