DOGODEK – Roma Youth: Their role in Advancing Fair Societies (Romska mladina: njihova vloga pri vzpodbujanju pravičnejše družbe)

Roma Youth: Their Role in Advancing Fair Societies (Romska mladina: njihova vloga pri vzpodbujanju pravičnejše družbe) SPLETNI SEMINAR REGISTRACIJA 12. OKTOBER 2021     14:30–15:30     (spletni dogodek) Romska mladina je soočena z več neugodnimi socialno-ekonomskimi položaji in je nesorazmerno prizadeta zaradi medsektorskih neenakosti, ki…