SKUPAJ OŽIVIMO MREŽO NVO VARUJEJO NAŠE ZDRAVJE!

 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo z veseljem sporoča o uspešni izbiri na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014 – 2015. Tako smo v oktobru ponovno oživeli mrežo NVO varujejo naše zdravje in nadaljujemo z našim delom v smeri krepitve nevladnih organizacij na področju zdravja.

 

SZOTK smo si tokrat zadali naslednje cilje:

– višja kakovost in uspešnost civilnega dialoga

– krepitev partnerstev in koalicij NVO

– finančna in kadrovska okrepitev NVO

– večanje prepoznavnosti pomena NVO na področju zdravja

– servisna podpora NVO

Naš dolgoročni cilj je vzpostavitev centra NVO za izobraževanje.

 

Če še niste člani mreže, se lahko tudi vi priključite vsebinski mreži NVO varujejo naše zdravje, v kateri društva, zavodi in institucije s skupnimi močmi krepimo vpliv nevladnega sektorja in javno zdravje.

 

Povezane NVO bomo lažje dosegle:

– razvoj NVO na področju zdravja

– večjo državno podporo in večjo prepoznavnost v medijih in gospodarstvu

– izboljšanje zdravstvene zakonodaje

– stalno sofinanciranje NVO na področju zdravja

 

Člani mreže postanete tako, da izpolnite pristopna izjava_NVO varujejo naše zdravje!

 

Članstvo je brezplačno!

Člani mreže boste deležni brezplačne podpore in pomoči v obliki informiranja, usposabljanja, svetovanja in izobraževanja. Veseli bomo sodelovanja z vami, saj skupaj zmoremo več!

Prav vsaka NVO je za mrežo nepogrešljiva!

 

Prav tako vljudno vabimo v mrežo prostovoljce, ki želijo delati in se izobraževati na področju zdravstva in okoljskih determinant zdravja,  da se nam oglasijo na e-mail info@zadihaj.net!