Združenje DrogArt

drog_art_logo

 

Naziv storitve:

  • predavanja/delavnice za delavce o zmanjševanju škodljivih posledic uporabe alkohola in drugih drog.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Združenje DrogArt

Naslov:  Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Spletno mesto NVOwww.drogart.org

Telefon NVO: 01 439 72 70

GSM – 041 730 800

E-pošta:  info@drogart.org

Kratek opis NVO 

Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija ustanovljena leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog med mladimi. Glavna področja delovanja Združenja so informiranje in svetovanje, info točka, terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajanje delavnic Izberi sam z namenom zmanjševanja škode na področju alkohola med mladimi, publicistična dejavnost in raziskovanje. Združenje DrogArt ima od leta 2005 status humanitarne organizacije.Vizija Združenja DrogArt je zmanjšati tveganja povezana z uporabo drog in alkohola v Sloveniji.Naše vrednote so sodelovanje, pomoč, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Svetovanje NaDrogArtu izvajamo telefonsko, internetno in osebno svetovanje za ljudi s težavami, povezanimi z uporabo drog. Nudimo tudi svetovanje in informiranje za starše, učitelje in ostale, ki se pri svojem delu ali v vsakdanjem življenju srečujejo s težavami, povezanimi z uporabo  psihoaktivnih snovi. Svetovanje izvajajo Mina Paš, dr.med., Barbara Purkart, univ.dipl.soc.ped. in Maja Zorman, univ.dipl.soc.ped. Za osebno svetovanje nas pokličite po telefonu 01 439 72 70 ali na GSM 041 730 800.Svetovanje se izvaja v prostorih DrogArt Info točke, na Prečni ulici 6 v Ljubljani. Terensko delo

Terensko akcijo izvajamo že od leta 1999. Ekipa DrogArt prostovoljcev je prisotna na vseh večjih prireditvah elektronske glasbe in mnogih klubskih prireditvah elektronske glasbe. DrogArt terenski delavci na prireditvah delijo brezplačno sadje, izotonične napitke in preventivne materiale in skrbijo za osnovno prvo pomoč tistim, ki imajo težave zaradi uporabe psihoaktivnih substanc. Info na  041 730 800 na info@drogart.org ali anja@drogart.org, kontaktna oseba je Anja Mihevc.

Ne pogrni na celi črti Program smo začeli izvajati v letu 2007 kot odgovor na vse večjo uporabo

kokaina tudi v Sloveniji. Namenjen je občasnim in rednim uporabnikom kokaina ter zainteresirani strokovni in laični javnosti. Z vsebinami in aktivnostmi programa želimo ljudem ponuditi zanesljive informacije o kokainu in tveganjih, povezanih z uporabo te droge, ter svetovanje tistim, ki že imajo težave, povezane z uporabo kokaina. Za terensko ekipo nas kontaktirajte na info@kokain.si ali anja@drogart.org, kontaktna oseba je Anja Mihevc 01 439 72 70 www.kokain.si.

Izberi sam je projekt,  ki se osredotoča na najpopularnejšo drogo pri nas – alkohol. Namen akcije je zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi ter razvijanje odgovornosti za bolj informirane in manj tvegane odločitve mladih. Kako? Preko informiranja, terenskega dela, svetovanja, spletne strani, letakov, delavnic na osnovnih in srednjih šolah,… Kontakt za delavnice, svetovanje ali naročilo terenske ekipe je info@izberisam.org ali 01 439 72 70 Špela Dovžan.  After taxi je projekt s ciljem zmanjšati število prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola in tako zavarovati vse udeležence v cestnem prometu. Mlade spodbuja k načrtovanju vožnje na zabavo in nazaj. Z registracijo na spletni strani pridobijo kupone za brezplačno ali cenejšo vožnjo s taksijem, ki jih prevzamejo v Info točki.

Ob prevzemu prejmejo še druge preventivne materiale in se pogovorijo o manj tvegani zabavi. Vse informacije tudi na info@aftertaxi.si ali na 01/439 72 70. Opolnomočenje NVO na področju

zmanjševanja škode – informiranje, znanje in povezovanje Glavni namen projekta je opolnomočenje in razvoj nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zmanjševanja škode zaradi prepovedanih drog in alkohola v Republiki Sloveniji. Opolnomočenje se nanaša na krepitev vloge mreže NVO pri dialogu in sodelovanju z ostalimi nevladnimi organizacijami, državo (ministrstvi, lokalno skupnostjo, uradi) ter strokovno in širšo javnostjo. http://www.zmanjsevanje-skode.si/, info@zmanjsevanje-skode.si, kontaktna oseba: Maja Zorman 01/439 72 70

Reference organizacije 

Naše programe sofinancirajo ali so sofinancirali: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeveMestna občina Ljubljana – Urad za preprečevanje zasvojenosti Mestna občina Ljubljana –Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino ObčinaKoper Občina Izola Občina Piran FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnihorganizacij Ministrstvo za zdravje Ministrstvo za šolstvo in šport – Urad RS za mladino Evropska

komisija Ministrstvo za promet – AVP Ministrstvo za javno upravo Švicarski prispevek

Swiss contribution V Sloveniji sodelujemo z vsemi organizacijami na področju zmanjševanja

škode povzročene z drogami in alkoholom ter mnogimi drugimi NVO na področju sociale,

zdravja in mladine. Tuje organizacije s katerimi sodelujemo ali smo sodelovali: CARE, Austria

Correlation Network, Nizozemska Etnoblog, Italia Trimbos Institute, Nizozemska The global

youth network EMCDDA Energy control, Španija Sodelovali smo s sponzorji: Kolinska, Zavarovalnica Adriatic, Dars, Ford,…

Kratek opis storitve 

Vsebina predavanja: – razširjenost uporabe alkohola in nedovoljenih drog v populaciji; – razlogi zauporabo alkohola in prepovedanih drog; – učinki alkohola in prepovedanih drog in posledice; -težave povezane z uporabo alkohola in prepovedanih drog; – ukrepanje ob pojavu težav in načinireševanja težav; – predstavitev metode zgodnje intervencije; – prostor za vprašanja in odgovore;

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Izobraževanj za delavceso lahko uvod k vpeljavi Pravilnika o izvajanju notranje kontrole inugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri zaposlenih.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino (opredelite) v EUR

100 eur na predavanje/delavnico.

Termini izvedbe storitev 

vse leto

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Brabara PurkartTelefon – 01 439 72 70GSM – 041 730 800e-pošta – barbara@drogart.org

Storitev lahko nudimo:

nacionalno