Ustanova za pediatrično kliniko v Ljubljani

LOGO_Pediatricna-klinika3

 

 

Naziv storitve:

  • zbiranje donacij za potrebe pediatrične klinike v Ljubljani,
  • informiranje javnosti o delovanju pediatrične klinike v Ljubljani.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Ustanova za pediatrično kliniko v Ljubljani

Naslov:  Bohoričeva ulica 20, 1525 Ljubljana

Spletno mesto NVOhttp://www.ustanovazapediatricno.si/

Telefon NVO: 031 420 200

E-pošta: ustanovapk@gmail.com

Kratek opis NVO 

Poleti leta 1994 je bil pri reviji Otrok in družina utanovljen Odbor za novo Pediatrično kliniko,katerega osnovni namen je bil zbiranje sredstev za čimprejšnjo gradnjo in delovanje nove pediatrične klinike v Ljubljani. S tem dejanjem je civilna družba izrazila željo in zahtevo po intenzivnejši akciji za novo pediatrično kliniko, nujno in potrebno tako po mnenju pedaitrov kot tudi staršev otrok že kar nekaj časa. Odbor je vodil vse aktivnosti lobiranja in zbiranja sredstev, soorganiziral različne prireditve in obveščal javnost o potrebnosti novogradnje in doseženih rezultatih v akciji za izgradnjo nove pediatrične klinike. Odbor je bil tudi pobudnik posebnega zakona in povezal je poslanke in poslance vseh poslanskih skupin, da so zakon skupaj predlagali v obravnavo. V decembru 1994 je bila podpisana pogodba o ustanovitvi Sklada za izgradnjo nove Pediatrične klinike. Septembra 1996 je bil na pobudo Odbora sprejet Zakon o zagotovitvi sredstev za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani, ki je predvidel, da bo država v letih od 1997 do 2001 zagotavljala sredstva za gradnjo iz proračuna. Novembra 1996 se je Sklad skladno z Zakonom o ustanovah preoblikoval in se preimenoval v Ustanovo Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani. V letu 1997 še niso bila zagotovljena proračunska sredstva za priprave na gradnjo, zato je financiranje priprav na gradnjo v sodelovanju z investitorjem Ministrstvom za zdravstvo prevzela uprava Ustanove.Oktobra 1997 sta Ministrstvo za zdravje in Ustanova Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani podpisala Dogovor o vključevanju namenskih sredstev Ustanove v investicijo. V letu 1997 se je zaključila ena najbolj odmevnih in uspešnih humanitarnih akcij na Slovenskem nasploh – to je akcija zbiranja medvedkov oziroma sredstev za nvoo pediatrično kliniko “Kam so šli vsi?”, ki sta jo vodila Mobitel in Sklad. V času akcije je približno 5.000 medvedkov iz vseh koncev sveta dobilo nov dom v zameno za donacijo v Sklad. Sklad je Mobitelu za izjemno pomoč in podporo podelil naziv častni sponzor. V letu 1998 je bil dokončan Medicinsko-funkcionalni program za novo kliniko, ki je bil podlaga za javni razpis. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS februarja 1998. Postopek izbire je bil zaključen v maju istega leta. Izbran je bil projekt BIRO 71 pod vodstvom arhitekta Jurija Princesa. 14. oktobra 1998 je bil na lokaciji nove pediatrične klinike v Ljubljani ob Korytkovi ulici postavljen temeljni kamen za novo kliniko.V letih 1999 in 2000 so potekale priprave na gradnjo in naporni dogovori z lastniki nepremičnin ter najemniki. Leta 2000 sta bili porušeni prvi dve hiši: Korytkova 5 in Bohoričeva 24. Dela je opravljalo podjetje MPM v sodelovanju s predsednico uprave Ustanove Biserko Marolt Meden.V letu 2001 so bile odkupljene vse nepremičnine in zemljišča na lokaciji nove klinike ob Bohoričevi in Korytkovi ulici – kar 30 parcel. Zagotovljena so bila vsa nadomestna stanovanja za najemnike in večina se je tudi preselila. Potrebni so bili pogovori in dogovori z lastniki in najemniki stanovanj. 3. decembra 2001 je bilo pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje za novo Pediatrično kliniko. Priprave na gradnjo so bile skorajda končane. Opravljeno je bilo veliko delo, ki ga je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje prostovoljno in odgovorno opravila Ustanova v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Veljavnost prvega petletnega zakona o zagotavljanju sredstev za novo kliniko se je iztekala, ko se gradnja še ni začela. Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani je zagovarjala podaljšanje zakonskih možnosti za financiranje gradnje. 21. decembra je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, kateri ustanoviteljica je Republika Slovenija za obdobje 1994-2003. V spremembe je vključeno tudi financiranje nove pediatrične klinike v obdobju od leta 2003 do leta 2007 oziroma do leta 2006, ko naj bi bila nova pediatrična klinika predana uporabnikom. Decembra 2003 sta prevzela ključe nadomestnih stanovanj še zadnja dva najemnika, ki sta se v januarju 2004 izselila in februarja 2004 je bila porušena zadnja stavba na lokaciji nove pediatrične klinike v Ljubljani.Ministrstvo za zdravje je avgusta 2004 podpisalo pogodbo z izvajalcem gradbenih in obrtniških del, ki bi morala biti končana do konca leta 2006, a se je rok podaljšal za pol leta. Selitev v novo Pediatrčino kliniko je potekala leta 2009. Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani je v vseh letih delovanja opravila izjemno veliko dela, vložila neizmerno veliko energije in znanja za to, da je danes nova pediatrična klinika končana. Sedaj se Ustanova trudi in z zbiranjem sredstev dopolnjuje opremljenost nove pediatrične klinike v dobro otrok in mladostnikov, ki se bodo v njej zdravili. Nakup aparata za magnetno resonanco je v zaključni fazi. Aparat za magnetno resonanco posebej prilagojen za preiskave pri otrocih ni bil del investicije nova pediatrična klinika in sredstva zanj zbiramo že dolga leta. Zadnja akcija Ustanove je bila SMS donacija – En EVRO za male borce, v kateri smo zbirali po 1 EVRO za nakup aparata za magnetno resonanco za otroke.

Reference organizacije 

Doslej smo uspešno sodelovali z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana, Ministrstvomza zdravje in številnimi posamezniki, organizacijami, društvi, s katerimi smo organizirali številne donatorske akcije. Več si lahko preberete na naši spletni strani.


Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Javnost prepozna družbeno odgovornost tistih, ki prispevajo za zdravje naših otrok.


Storitev lahko nudimo:

nacionalno