Slovensko homeopatsko društvo

slovensko homeopatsko drustvo

 

 

Naziv storitve:

  • osnovno in nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje iz homeopatije za zdravnike in zobozdravnike.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Slovensko homeopatsko društvo

Naslov:  Kališnikov trg 10, 1000 Ljubljana

Spletno mesto NVOhttp://www.shd.si/

E-pošta: info@shd.si

Kratek opis vaše NVO 

Slovensko homeopatsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1992 z namenom, da proučuje in pospešuje razvoj homeopatije kot celostnega sistema zdravljenja. Društvo združuje zdravnike in zobozdravnike, ki jih zanima homeopatija, in bi si želeli pridobiti znanje o homeopatiji in homeopatskem načinu zdravljenja. Slovensko homeopatsko društvo že od leta 1992 izobražuje zdravnike, zobozdravnike in farmacevte na področju homeopatije (do ustanovitve Slovenskega veterinarskega homeopatskega društva leta 2007 pa je izobraževalo tudi veterinarje). V tem času je sprejelo standarde izobraževanja Evropskega odbora za homeopatijo (European Committee for Homeopathy – ECH), od decembra 2006 pa je s strani ECH akreditirano za izvajanje programov in preverjanje znanja iz homeopatije v Sloveniji.Triletno izobraževanje poteka v obliki vikend seminarjev s teoretičnim in praktičnim delom. Poučuje se klasična homeopatija. Predavatelji so priznani zdravniki homeopati iz Avstrije, Nemčije, Nozozemske, Slovenije in drugih držav. Na koncu izobraževanja kandidati opravijo zaključni izpit in pridobijo evropsko diplomo iz homeopatije (zdravniki) oziroma potrdilo (diplomo SHD) o končanem izobraževanju (farmacevti). Poleg tega si je homeopatsko društvo zadalo še druge cilje in naloge. Prizadeva si: • za zakonsko ureditev statusa homeopatije v naši državi, • da bi imela javnost prave informacije o tem, kaj je homeopatija,

• da bi homeopatijo približali ljudem in bi jo širša družba prepoznala kot koristen in uspešen sistem zdravljenja,

• da bi imeli v Sloveniji visoko raven homeopatije, katere nosilci bi bili dobro izšolani zdravniki homeopati,

• da bi jo poučevali na fakultetah v sklopu študija medicine in drugih medicinskih strok.

Reference vaše organizacije 

Slovensko homeopatsko društvo je institucionalni član Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis – LMHI) in Evropskega odbora za homeopatijo (European Committee for Homeopathy – ECH). Slovensko homeopatsko društvo aktivno sodeluje s pristojnimi državnimi organi pri pripravi zakonodaje.

Naziv storitve 

osnovno in nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje iz homeopatije za zdravnike in zobozdravnike

Kratek opis storitve 

– triletno osnovno izobraževanje in usposabljanje iz homeopatije za zdravnike in zobozdravnike– nadaljevalni seminarji iz homeopatije za zdravnike, zobozdravnike in farmacevte

 Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

– kvalitetno izobraževanje in usposabljanje iz homeopatije

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

– cena je odvisna od seminarja in števila udeležencev

Termini izvedbe storitev 

– osnovno triletno izobraževanje za zdravnike in zobozdravnike vsaka tri leta -nadaljevalni seminarji za zdravnike, zobozdravnike in farmacevte dvakrat letno (maj, oktober)


Storitev lahko nudimo:

nacionalno

 Kontaktna oseba vaše organizacije za predstavitev

E-pošta – info@shd.si