Slovenija je vložila pobudo Svetu EU za obravnavo problematike alkohola

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je alkohol tretji vodilni dejavnik tveganja za obolevnost in umrljivost. Družbeni stroški zaradi alkohola so v Evropi zelo visoki, v letu 2010 so bili ocenjeni na 155.8 milijard EUR.

Države članice delijo skrb za negativne zdravstvene, družbene in ekonomske učinke alkohola v svojih družbah. Na neformalnem srečanju ministrov za zdravje v Rigi, ki se je odvijalo 20. in 21. aprila 2015, se je večina držav članic pridružila pobudi za novo obsežno strategijo, ki bo obravnavala škodljivo rabo alkohola in škodo povezano z alkoholom.

Države članice se sicer ukvarjajo s škodo povezano z alkoholom na nacionalnih ravneh, mnogi od ukrepov povezanih s preventivo na alkoholnem področju pa morajo biti načrtovani tudi na ravni Evropske Unije.

Slovenija zato želi nadgraditi neformalne pogovore ministrov za zdravje v Rigi in povabiti Komisijo, da obvesti Svet, kako namerava v prihodnje postopati.
Dokument o pobudi je dostopen tukaj.