Slovenija je vložila pobudo Svetu EU za obravnavo problematike alkohola

alkohol

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je alkohol tretji vodilni dejavnik tveganja za obolevnost in umrljivost. Družbeni stroški zaradi alkohola so v Evropi zelo visoki, v letu 2010 so bili ocenjeni na 155.8 milijard EUR.

Države članice delijo skrb za negativne zdravstvene, družbene in ekonomske učinke alkohola v svojih družbah. Na neformalnem srečanju ministrov za zdravje v Rigi, ki se je odvijalo 20. in 21. aprila 2015, se je večina držav članic pridružila pobudi za novo obsežno strategijo, ki bo obravnavala škodljivo rabo alkohola in škodo povezano z alkoholom.

Države članice se sicer ukvarjajo s škodo povezano z alkoholom na nacionalnih ravneh, mnogi od ukrepov povezanih s preventivo na alkoholnem področju pa morajo biti načrtovani tudi na ravni Evropske Unije.

Slovenija zato želi nadgraditi neformalne pogovore ministrov za zdravje v Rigi in povabiti Komisijo, da obvesti Svet, kako namerava v prihodnje postopati.
Dokument o pobudi je dostopen tukaj.