PREDLOG ZA SPREMEMBO RESOLUCIJE O NAC. ZDRAVSTVENEM VARSTVU 2015-25

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, je v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje”  skupaj z vsebinskimi mrežami NVO:
“Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo” – Zavod Inštitut za elektronsko participacijo,
“Preventivna platforma” – Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”,
“Mreža za deinstitucionalizacijo” – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa in
“Vključen. si – Mreža za socialno vključenost II” – Zavod Pelikan – Karitas,
in v sodelovanju s Konzorcijem vsebinskih mrež nevladnih organizacij, pripravili predloge sprememb in dopolnitev k predlogu Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 “Skupaj za družbo zdravja”.

Celotno besedilo spremenjene oziroma dopolnjene Resolucije je dostopno tukaj.