Podravsko gozdarsko društvo

zveza_gozdarskih_društev_slo

 

 

Naziv storitve:

  • organiziranje predavanj in tečajev,
  • izobraževanja in ostale pridobitne dejavnosti.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Podravsko gozdarsko društvo

Naslov:  Tyrševa 15, 2000 Maribor

Spletno mesto NVOhttp://zgds.si/podravsko-gozdarsko-drustvo/

Telefon NVO:  022341628

E-pošta: matjaz.vrecl@zgs.gov.si

Kratek opis NVO 

Ustanovljeno je bilo z namenom povezovanja strokovnih delavcev zaposlenih v gozdarskih organizacijah ter drugih fizičnih in pravnih oseb, ki si prizadevajo za izboljševanje gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter izboljšanje okolja in kakovosti življenja.
Namen in cilji društva so:
1. pospeševati in promovirati gozdarstvo,
2. pomagati ohranjati zdravo okolje in naravo,
3. obveščati javnost o pomenu in vlogah gozda,
4. povezovati strokovne delavce s področja gozdarstva in drugih sorodnih dejavnosti,
5. sodelovati s podobnimi društvi doma in v tujini.

Enako tudi v prihodnje.

Reference organizacije:

– MOM,
– z ostalimi gozdarskimi društvi po Sloveniji,
– z zvezo inženirskih društev Maribor,
– na mednarodni ravni z društvi iz Madžarske, Avstrije in Južne Tirolske.

Opis programov oz storitev 

Pridobitne dejavnosti:
• organiziranje strokovnih predavanj, posvetovanj in prireditev za širšo javnost,
• organiziranje in izvajanje gozdarskih in lovskih tečajev za širšo in organizirano javnost,
• organiziranje in izvajanje društvene založniške dejavnosti,
• organiziranje in prodajanje reklamnih artiklov (zloženke, značke, majice, kape, nogavice),
• vodenje in izobraževanje širše javnosti po gozdnih učnih poteh (GUP),
• izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za širšo javnost,
• priprava in izvedba gozdarskih in ekoloških projektov.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami:

vzpostavljanje stikov in sodelovanje z domačimi in mednarodnimi gozdarskimi in okoljevarstvenimi organizacijami

Kontaktna oseba:

dr. Mateja Cojzer
tajnica društva
mateja.cojzer@zgs.si
041657752