POBUDA ZA USTANOVITEV FUNDACIJE IZ NASLOVA LICENČNIN NA TOBAK IN ALKOHOL

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je v okviru projekta “NVO varujejo naše zdravje” pripravila predlog za spremembo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) in predlog za spremembo Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA).

Oba predloga se nanašata na enako tematiko, in sicer: »Ustanovitev fundacije iz naslova licenčnin na tobak in alkohol«. Z zakonskima pobudama želimo uvesti ukrep licenciranja večjih in manjših prodajaln ter gostinskih lokalov za prodajo in ponujanje tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač ter uvesti plačevanje licenčnin. Ob uvedbi licenčnin je treba zagotoviti, da bodo le-te uporabljene za sofinanciranje preventivnih javnih, nevladnih in zasebnih programov na področju tobaka, alkohola in prepovedanih drog. Za razdeljevanje zbranih finančnih sredstev od licenčnin naj država ustanovi specializirano fundacijo, ki bo na podlagi strokovnih kriterijev in minimalnih kakovostnih standardov prek razpisov razdeljevala sredstva za izvajanje programov in projektov, ki bodo izhajali iz večletnih prioritet države na področju tobaka, alkohola in prepovedanih drog.

Zaradi navedenega so na SZOTK pripravili tudi predlog Odloka o ustanovitvi zgoraj omenjene fundacije.

 

Predlog “Zakona o spremembah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov”

Predlog “Zakona o spremembah Zakona o omejevanju porabe alkohola”

Predlog “Odloka o ustanovitvi ustanove – Fundacija za financiranje organizacij iz naslova licenčnin na tobak in alkohol”