MINULI DOMAČI RAZPISI

ZDRAVJE

Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2015 in 2016

Datum objave: 30.03.2015

Rok prijave: 19.04.2015

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja  za leti  2015 in 2016 s ključnim ciljem: zmanjšati število oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja in povečati prehod nezavarovanih oseb v javni zdravstveni sistem.

Več o razpisu na spletni strani Ministrstva za zdravje. 

 

 

Javni razpis za financiranje organizacije in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto 2015

Datum objave: 30.03.2015

Rok za prijavo: 10.04.2015

Predmet razpisa je celotna organizacija in izvedba strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči na pred bolnišnični in bolnišnični ravni zdravstvene dejavnosti v obliki izobraževanja oziroma usposabljanja za zdravstvene delavce s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – kemijskih nesreč za leto 2015.

Več o razpisu na spletni strani Ministrstva za zdravje.

 

 

Javno naročilo: Strokovno sodelovanje pri projektu “Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju”

Datum objave: 26.02.2015

Rok za oddajo prijave: 20.03.2015

Predmet javnega naročila, ki ga je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, je strokovno sodelovanje pri projektu »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju« za obdobje od 1.4.2015 do 31.3. 2016.

Več  informacij na spletni strani NIJZ.

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016

Datum objave: 06.02.2015
Rok za oddajo prijave: 09.03.2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu, ki uveljavljajo sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev (programi in projekti za izboljšanje delovnih pogojev v smislu večje varnosti in usklajenosti z zdravstvenimi zahtevami glede organizacije dela, programi in projekti za boljše poznavanje vzrokov poklicnih bolezni in poškodb, identifikacijo in vrednotenje tveganj ter izvajanje preventivnih ukrepov, programi in projekti za izboljšanje tveganih ravnanj oz. vedenj zaposlenih in razvoj ter izboljšanje zdravstvene in varnostne ozaveščenosti, programi in projekti za širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje zdravstvenega absentizma), ki so namenjeni delodajalcem in delavcem, in sicer:

– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti,
– konkretni programi pri posameznih delodajalcih ali organizacijah.

Več informacij najdete na spletni strani ZZZS.

 

SOCIALA

Natecaj prostovoljec leta 2014

Rok prijave: Petek, 10. april.

Mladinski svet Slovenije objavlja javni natečaj, po katerem bodo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljke, Naj prostovoljce, Naj mladinskega voditelja, Naj prostovoljski in Naj mladinski projekt leta 2014.

Prijavnica posamezniki

Prijavnica projekti

 

 

OKOLJE

 

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2015

Datum objave: 23.01.2015

Rok za oddajo prijave: 13.03.2015

Predmet razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije.

Več informacij lahko najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

 

Javni razpis za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini

Datum objave: 23.02.2015

Rok za oddajo prijave: 18.03.2015

Predmet javnega razpisa je financiranje do treh projektov obnove objektov, ki so v javno korist oziroma so javno dobro, v Srbiji in BiH na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave.

Več informacij lahko najdete na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve.