Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)

Institut_za_elektronsko_participacijo

 

 

Naziv storitve:

  • projekt “Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)”,
  • projekt “Z e-participacijo do vključujoče Evrope”,
  • projekt “Raziskava mladi in mediji”.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)

Naslov:  Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana

Spletno mesto NVOhttp://www.inepa.si/

Telefon NVO: 041 365 529

E-pošta: info@inepa.si

Opis organizacije: 

Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) je nepridobitna nevladna organizacija, ki si prizadeva za razvoj vključujoče informacijske družbe, nevladnega sektorja, politične demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe interneta na lokalni, nacionalni in evropski ravni. INePA izvaja aplikativne in razvojne projekte v sodelovanju z organizacijami in posamezniki na področju elektronske participacije, civilnega dialoga, digitalne demokracije, elektronske uprave, odprte vlade, upravljanja interneta ter zasebnosti, varnosti in enakosti v digitalni družbi. Aktivnosti obsegajo analize, raziskave, svetovanje, izobraževanje, informiranje, zagovorništvo, upravljanje spletnih orodij, vključevanje ciljnih skupin, vzpostavljanje spletnih skupnosti, moderiranje komunikacijskih procesov na spletu, vključevanje spletnih aplikacij v demokratične postopke in mreženje. Inštitut je član Vseevropske mreže za elektronsko participacijo (PEP-NET), Državljanske mreže za srednjo in vzhodno Evropo (CEE CN), razvojnega centra CNVOS, regionalnega stičišča NVO osrednje Slovenije ter je uvrščen na seznam ključnih akterjev eParticipacije v Evropski uniji (poročilo European eParticipation Study 2009).

Reference organizacije:

Inštitut Jožefa Stefana
Evropska komisija
Evropski parlament
Urad vlade RS za komuniciranje
Arctur d.o.o.
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
Studio 12

Opis programov oz storitev: 

1) Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) – mreža nevladnih organizacij za digitalno enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in demokratično e-participacijo.

2) Z e-participacijo do vključujoče Evrope – cilj projekta je informirati, ozavestiti in aktivirati prebivalce Slovenije za uporabo interneta kot orodja vključevanja in opolnomočenja državljanov v demokratičnem življenju Evropske unije.

3) Raziskava mladi in mediji – cilj projekta je identificirati medijsko reprezentacijo mladih ter odnos do medijev (interneta) v Jugovzhodni Evropi.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami:

Podjetja dopolnjujemo z izvajanjem naslednjih rešitev in storitev na področju krepitve demokracije:

– strokovne in analitske dejavnosti
– izvajanje aplikativnih in pilotnih aktivnosti
– razširjanje (diseminacija) projektov
– udeležba ciljnih javnosti in vzpostavljanje skupnosti
– podporne spletne storitve za ciljne skupine

Več informacij http://www.inepa.si/projekti/resitve-storitve.html

Kontaktna oseba:

Simon Delakorda
direktor
simon.delakorda@inepa.si
041 365 529