HUMANA združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje

humana_logo

 

 

Naziv storitve:

  • strokovna predavanja,
  • skupinsko in individualno delo,
  • aktivnosti krepitve zdravja,
  • terapevtska pomoč.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

HUMANA združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje

Naslov:  Oldhamska cesta 14, 4000 Kranj

Spletno mesto NVOwww.humana-svojci.si

Telefon NVO: 042011720

GSM: 040765552

E-pošta: humana2000@gmail.com; tatjana.gricar@siol.net

 

Kratek opis NVO
HUMANA je prva organizacija svojcev psihiatričnih bolnikov pri nas s tovrstnim načinom dela. Društvo je je bilo ustanovljeno na pobudo svojcev uporabnikov psihiatričnih uslug in nekaterih psihiatrov, ki so že dalj časa opozarjali na to, da je za učinkovito zdravljenje potrebno sodelovanje celotne družine.Svojci oseb s težavami v duševnem zdravju se vsakodnevno srečujejo s težkimi situacijami, ki jim povzročajo stres, ki vodi v depresijo, izgorevanje in psihosomatiko. Z oblikami pomoči, ki jih nudimo, ne samo pomagamo svojcem, temveč omogočimo tudi uspešnejšo rehabilitacijo bolnikov po vrnitvi iz institucij, hkrati pa se v razbremenjenih družinskih odnosih zmanjša tveganje za pojav ali ponovitev bolezni, tako pri svojcih kot njihovih družinskih članih.Društvo hkrati organizirano povezuje svojce z namenom izmenjave izkušenj in s strokovnimi informacijami s področja duševnega zdravja, z uveljavljanjem skupnih interesov, enotnim nastopanjem v javnosti in tesnejšim sodelovanjem s stroko.Aktivnosti, ki jih izvajamo: – komunikacijska in rehabilitacijska povezava svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju, ki vključuje podporo in izobraževanje svojcev in vseh ostalih, ki jih to področje zanima – strokovno izobraževanje in delavnice – medsebojna podpora in izmenjava izkušenj svojcev – terapevtska pomoč svojcem in osebam s težavami v duševnem zdravju – individualna psihosocialna pomoč – aktivnosti krepitve zdravja in preventiva – destigmatizacija in boj proti diskriminaciji na področju duševnega zdravja – aktivno vključevanje v družbeno okolje in dogajanja – aktivno sodelovanje v organizacijah, katerih člani smo.

Reference organizacije:

Našo dejavnost podpirata Psihiatrični bolnici Begunje in Ljubljana Polje, s katerima sodelujemo. Dobro sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo Kranj in Centrom za socialno delo Tržič. Izvajanje programa Komunikacijsko – rehabilitacijska povezava svojcev so nam s sofinanciranjem omogočili FIHO, MO Kranj, Ministrstvo za zdravje, Občina Naklo, Občina Radovljica in ZRSZ. Smo člani Foruma humanitarnih organizacij Slovenije, ustanovni člani Koordinacije nevladnih organizacij Slovenije, ustanovni člani Slovenske zveze za zdravje, ustanovni člani Slovenskega sveta za možgane, člani LKS UE Kranj v skupini Objemi življenje, Slovenske filantropije in CNVOS. Smo ustanovni člani Odbora svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju Slovenije, kateremu smo v letu 2011 ponovno predsedovali, ter skladno s tem izvajali skupne cilje in aktivno sodelovali v skupnih projektih nevladnega sektorja v slovenskem prostoru. Smo pravnomočni člani mednarodne organizacije svojcev Evrope EUFAMI.

Naziv storitve:

Strokovna predavanja, skupinsko in individualno delo, aktivnosti krepitve zdravja, terapevtska pomoč.

Kratek opis storitve :

Izobraževalna dejavnost: strokovna predavanja, celodnevne delavnice. Skupinsko delo: skupina za svojce, pogovorna skupina, ustvarjalna skupina. Individualno delo: neposredno v pisarni, po telefonu ali na terenu. Krepitev zdravja: skupinska rekreacija, trening asertivnosti, avtogeni trening, trening čuječnosti. Terapevtska pomoč.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami:

Strokovno izobraževanje, svetovanje, pomoč in podpora, aktivnosti krepitve in varovanja zdravja, terapevtska pomoč.

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino (opredelite) v EUR:

Po dogovoru
Termini izvedbe storitev:Vse leto

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Tatjana GričarTelefon – 042011720GSM – 040765552e-pošta – humana2000@gmail.com; tatjana.gricar@siol.netStoritev lahko nudimo:
nacionalno