Društvo za zdravo življenje Nova pot Radenci

nova_pot_Radenci

 

 

Naziv storitve:

  • predavanja na temo zdravljenje odvisnosti od alkohola,
  • partnerska družinska terapija.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo za zdravo življenje Nova pot RadenciNaslov: Gubčeva cesta 22, 9252 RadenciSpletno mesto NVO:

https://novapotradenci.org;

www.facebook.com/novapotradenci;

Telefon NVO: 025401356

GSM: 031538586

E-pošta: milan.osterc@gmail.com

Kratek opis vaše NVO 

Uporabniki programa ŽIVETI BREZ ALKOHOLA, ki ga izvajamo v našem društvu so odvisni od alkohola, ki so končali bolnišnično zdravljenje in potrebujejo petletno rehabilitacijo v Klubu zdravljenih alkoholikov ter odvisni od alkohola, ki se zdravijo ambulantno oz. dispanzersko dve ali tri leta, in se vključijo v terapevtsko skupino. Osnovni pogoj je zaključeno osnovno zdravljenje in vzdrževanje abstinence od alkohola. Vsakdo, ki ima svojca (partnerja, otroka ali enega od staršev), se vključi v program skupaj s svojcem V procesu zdravljenja skušamo človeka, ki je odvisen od alkohola, motivirati za čim večjo osebno odgovornost za zdravljenje in s tem za sprejemanje takšnih življenjskih odločitev, ki bodo uspešno zdravljenje omogočile. Proces zdravljenja lahko razdelimo na več faz glede na bolnikov odnos do svoje odvisnosti. Ob prihodu v skupino vsak zdravljenec, ki se odloči za zdravljenje odvisnosti od alkohola pripravi načrt lastne rehabilitacije v kateri sodeluje sam oz. z svojim partnerjem. V vsaki skupini je približno do sedem parov, ki aktivno sodelujejo po svojih sposobnostih in znanjih. V osnovi je cilj vsakega zdravljenca ostati abstinent oz. zaživeti na novo brez uporabe alkohola. Pri tem morajo zdravljenci samostojno vlagati veliko svojega lastnega dela, lastnega truda in se pričeti tudi osebnostno spreminjati, da s tem spremenijo svoje navade in pa da si na ta način postavijo nove temelje. Nove temelje v družinskem oz. partnerskem odnosu, nove temelje v delovnem okolju in pa v socialnem okolju kjer živi.

Reference organizacije 

V pomurskem prostoru sodelujemo z več društvi. ki delujejo na različnih področjih. Včlanjeni smo v regionalno pomursko stičišče nevladnih organizacij LRF Martjanci. Posebej ne sodelujemo z gospodarskimi subjekti. Sodelovanje se izkazuje z obiskovanjem podobnih klubov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem odvisnih od alkohola po Sloveniji kot tudi v bližnji Hrvaški. Sodelovanje je zasnovano z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve kot tudi vsemi 21 občinami severovzhodne Slovenije iz katerih prihajajo naši uporabniki in smo z njihove strani delno sofinancirani.

Naziv storitve 

predavanja na temo Zdravljenje odvisnosti od alkohola in partnersko družinsko terapijo

Kratek opis storitve 

Vsako leto vsaj enkrat organiziramo predavanje na opisano tematiko in na predavanje vabimo širšo javnost in zainteresirane posameznike. Vabila so preko elektronskih sporočil, poštnih storitev in javnega obveščanja preko lokalnih pisanih in glasovnih medijev.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Zdravljenje odvisnih od alkohola, ki so v delovnem razmerju in imajo probleme z alkoholom. Z zdravljenjem pridobiva posameznik na kvaliteti svojega življenja kot tudi z samim zdravljenjem izkazuje kvaliteto dela, kakovost dela in zanesljivost.

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

Storitve so za uporabnike brezplačne.

Termini izvedbe storitev 

En ali dva krat letno.

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Milan Osterc Telefon – 02 540 13 56 GSM – 031 538 586e-pošta – milan.osterc@gmail.com

Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev

Pomurska