Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

logo_srce1

 

 

Naziv storitve, opisi storitve in ostale koristne informacije:

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo za zdravje srca in ožilja SlovenijeNaslov:  Dunajska 65, 1000 Ljubljana

Spletno mesto NVOhttp://zasrce.si/

Telefon NVO: 01/234 75 55

E-pošta: drustvo.zasrce@siol.net

Kratek opis NVO

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je bilo ustanovljeno 3. aprila 1991 v Ljubljani. Po državi ima 10 podružnic in dve pridruženi društvi. Ima okoli 8000 članov. Društvo je nevladna prostovoljna, samostojna, nepridobitna, humanitarna organizacija. Deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.Ima status humanitarne organizacije . Je član Evropske mreže za srce (EHN), Svetovne federacije za srce (WHF) in Evropskega združenja za prirojene srčne napake (ECHDO). Sodeluje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in na evropskem nivoju. Založniška dejavnost Društvo že 20 let izdajarevijo Za srce, 7 številk letno. Urednik prof.dr. Aleše Blinc dr. med. Letno izdamo vsaj zgibanko inplakat ob svetovnem dnevu srca, če so sredstva pa več publikacij. Preventivni pregledi in svetovanja  Meritve za posameznike v Posvetovalnicah za srce, na javnih mestih in po podjetjih. Meritve srčnega  utripa, krvnega tlaka, holesterola, trigliceridov, krvnega sladkorja, določanje indeksa telesne mase,  ocena koronarne ogroženosti so se v javnosti kot preventivni meritve, merjenje nasičenosti krvi s  kisikom, snemanje eno kanalskega EKG in merjenje gleženjskega indeksa. V letu 2011 smo opravili  okrog 90.000 preventivnih meritev. Na brezplačno telefonsko številko smo prejeli 1200 klicev, osebno  so naše strokovnjakinje in strokovnjaki svetovali več kot 2.000 posameznikom in posameznicam,  na spletni strani je prim. Cibic, dr. med odgovoril na več kot 1.500 vprašanj.Tečaji oživljanja.  Organizirali smo 35 tečajev temeljnih postopkov oživljanja za odrasle, otroke in dojenčke.  Tečaj je opravilo 260 laikov. V preteklem letu smo nabavili tudi nove lutke za izvajanje tečajev  oživljanja. Predavanja in delavnice Organizirali smo 190 brezplačnih predavanj in delavnic različnih  vsebin s področja preventive. Označevanje varovalnih živil in podeljevanje znaka PRIPOROČA  Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije Označevanje varovalnih živil imamo urejeno s pravilnikom,  ki ga stalno prilagajamo evropskim zahtevam. Lani smo 5 podjetjem podelili znak za 8 živil. Znak srčka  ima že več kot 300 živilskih izdelkov. Tudi dalje podeljujemo znak PRIPOROČA Društvo za zdravje  srca in ožilja – lani smo ga podelili Mladinski knjigi za knjigo: Zdrave jedi za zdravo srce. Rekreacija  Vodena vadba, pohodi po Srčnih poteh (v Sloveniji imamo 9 srčnih poti), pohodi za zdravje čemur bi  lahko rekli kar pohodi v neznano, izleti, kolesarsko pohodniška akcija. Obleci me v rdeče Je nov program, ki smo ga v Sloveniji uvedli z namenom, da v preventivo vključimo še več žensk, predvsem pa da družbo  opozarjamo na problematiko t.i. ženskega srca: predavanja, koncert (običajno v Arboretumu, prispevki v reviji Za srce in medijih, … Atrijska fibrilacija Letno pripravimo več dobro obiskanih predavanj na  temo atrijske fibrilacije, objavljamo članke, snemamo enokanalni EKG kot presejalni test za odkrivanje  atrijske fibrilacije.Pomoč otrokom s prirojenimi srčnimi napakami Pripravljamo dobrodelne akcije za  pomoč otrokom s prirojenimi srčnimi napakami, zanje tiskamo publikacije in ob rojstvu staršem  izročimo »Srčkov paket«. Svetovni dan srca vsako leto 29. septembra. Geslo 2012: Eno svet, en dom,  eno srce. Tradicionalna novinarska konferenca in številne prireditve, pohodi, razstava o srcu v  ljubljanski mestni hiši in osrednja prireditev na Prešernovem trgu v Ljubljani. Raziskovalna dejavnost  Desetletne izkušnje na področju raziskovalne dejavnosti: npr. EuroAspire, CHOB, EuroHeart in  projekt Energy), pripravljamo pa še nove projekte.

Reference organizacije

Ministrstvo za zdravje, bivše Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za delo, Zavod RS za šolstvo, osnovne šole, Inštitut za varovanje zdravja RS,Gospodarska zbornica, Zavodi za zdravstveno varstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, podjetja živilske industrije, založbe, sodelovanje s slovenskimi sorodnimi društvi s področja varovanja zdravja, podjetji s področja zdravja, farmacevtskimi podjetji, Javna agencija za knjigo, Fakulteta za šport, Medicinska fakulteta, Športna unija, European Heart Network, World Heart Federation, fundacije za srce po Evropi indruge inštitucije.

Naziv storitve 

Tečaji temeljnih postopkov oživljanja odraslih in otrok ter dojenčkov

Kratek opis storitve 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je nevladna humanitarna organizacija,ki si prizadeva za promocijo zdravja, zdravega življenjskega sloga in za zmanjševanje dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in žilja. Izvajamo tudi tečaje temeljnih postopkov oživljanja tako odraslih kot dojenčkov in malih otrok. Zastoj srca je v primeru, da nimamo takpjšnje pomoči usoden. Primarni zastoj srca je pri otroku zelo redek (vzrok zanj so razne prirojene srčne nepravilnosti). Po vzroku nastanka je zastoj srca pri otrocih največkrat sekundaren. Mnogo situacij v življenju je takšnih, ki lahko pripeljejo do usodnega trenutka: zapora dihalne poti s koščkom hrane ali delcem igrače(najpogostejši vzrok, ki ogrozi življenje otroka, je zadušitev!), alergična reakcija, pik žuželke, poškodbe (npr. padec s previjalne mize, s stola, različnih igral, s kolesa), zastrupitev, utopitev, udar električne energije, bolezni dihal in nevrološka obolenja, vročinski krči, idr. Kako pravilno ukrepati, da nas ne zajame panika, saj imamo le nekaj minut dragocenega časa, da rešimo otrokovo življenje ali pa življenje odraslega? Odrasli, ki imajo opravljen tečaj temeljnih postopkov oživljanja dojenčkov in otrok so poučeni, kako pravilno reagirati v kritičnem trenutku. Opravljen tečaj jim daje občutek varnosti in zaupanja v lastno ravnanje. Tečaj temeljnih postopkov oživljanja, ki ga vodi zdravnica – inštruktorica z licenco obsega uvodno predavanje, prikaz oživljanja in odstranitve tujka iz dihal, poudarek je na praktičnih vajah tečajnikov na lutkah (lutki odraslega oziroma dojenček in mali otrok).Skupine so zaradi zagotavljanja kakovosti majhne (maksimalno do 10 tečajnikov), tečaj traja dve uri in pol. Pisno gradivo je vključeno.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

V vsakem podjetju bi morala biti vsaj ena oseba z znanjem temeljnih postopkov oživljanja. Društvo za srce nudi strokovno in zanesljivo izvedbo teh tečajev, z možnostjo kasnejše osvežitve znanja.

 Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

30 EUR za eno skupino (do 10 tečajnikov)

Termini izvedbe storitev

skozi vse leto.

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Jasna Jukič PetrovčičTelefon – 01/234 75 55e-pošta – drustvo.zasrce@siol.net

Storitev lahko nudimo:

nacionalno

Naziv storitve 

meritve krvnega tlaka in srčnega utripa, holesterola, trigliceridov in glukoze v krvi

Kratek opis storitve 

MERITVE KRVNEGA TLAKA in SRČNEGA UTRIPA, HOLESTEROLA, TRIGLICERIDOV in GLUKOZE V KRVI Strokovna ekipa Društva za zdravje srca inožilja Slovenije izvaja meritve krvnega tlaka,srčnega utripa, maščob in sladkorja v krvi. Preiskovanci naj bodo pred odvzemom krvi tešči oz. vsaj 3-4 ure po lažjem obroku, ki ne vsebuje maščob in sladkorja. Na pregled in zdravstveni posvet lahko v eni uri pride 12 preiskovancev, ki naj bodo naročeni po 2 osebi na 10 minut. Za delo v tem obsegu zadoščata 2 strokovni osebi.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Z omenjenimi meritvami odkrijemo morebitne, prisotne dejavnike tveganja, ki lahko vplivajo na razvoj srčno-žilne bolezni. V primeru, da takšne dejavnike tveganja odkrijemo, svetujemo obisk pri zdravniku za nadaljnje ukrepanje. Po naših izkušnjah mnogi sploh ne vedo za svoje vrednosti krvnega tlaka, maščob in sladkorja v krvi. Mnogim smo njihovo ogroženost odkrili in jih spodbudili k spremembi življenjskega sloga oziroma k odhodu k zdravniku. Podjetje z omenjenimi preiskavami svojim delavcem omogoči profesionalno, hitro in učinkovito ugotovitev njihovega zdravstvenega stanja in jim nudi svetovanje glede nadaljnjega ravnanja glede na dobljene rezulatate.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

Strošek po ceniku Društva: Preiskava I (holesterol, trigliceridi, glukoza) ali Preiskava II (holesterol, glukoza) 9 eur/osebo ali – odvisno od izbire preiskave 5,5 eur/osebo Krvni tlak, srčni utrip brezplačno, Delo strokovne ekipe 20,58 eur na uro/ osebo, Predpostavljeno št. opravljenih ur in izbira lokacij po dogovoru, Kilometrina – če je izven Ljubljane po veljavnem ceniku, Dnenica Po veljavnem ceniku, če je ekipa več kot 6 ur na terenu

Termini izvedbe storitev 

Vse leto

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Jasna Jukič PetrovčičTelefon – 01/234 75 55e-pošta – drustvo.zasrce@siol.net

Storitev lahko nudimo:

nacionalno

 

Naziv storitve 

SNEMANJE EKG

Kratek opis storitve 

SNEMANJE EKG V sklopu z meritvami krvnega tlaka,srčnega utripa, maščob in sladkorja v krvi ali pa samostojno, lahko izvedemo snemanje enokalnalnega EKG, ki pokaže in analizira različne motnje v delovanju srčnega ritma v eni minuti.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Tudi s snemanjem EKG ugotavljamo določeno zdravstveno stanje delavcev – motnje srčnega ritma in s tem delavcu omogočimo pravočasno ukrepanje in zglasitev pri zdravniku.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

Ekg 4 eur/osebo,Delo strokovne ekipe – če ni v sklopu z meritvami krvnega tlaka,srčnega utripa, maščob in sladkorja v krvi 20,58 eur na uro/ osebo, Predpostavljeno št. opravljenih ur– če ni v sklopu meritev krvnega tlaka,srčnega utripa, maščob in sladkorja v krvi – po dogovoru, Kilometrina – če ni v sklopu meritev krvnega tlaka,srčnega utripa, maščob in sladkorja v krvi – po veljavnem ceniku, Dnevnica– če se dela več kot 6 ur dnevno je po ceniku, v primeru, da snemanje ni v sklopu meritev krvnega tlaka,srčnega utripa, maščob in sladkorja v krvi

Termini izvedbe storitev 

vse leto

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Jasna Jukič PetrovčičTelefon – 01/234 75 55e-pošta – drustvo.zasrce@siol.net

Storitev lahko nudimo:

nacionalno

 

Naziv storitve 

MERITVE GLEŽENJSKEGA INDEKSA

Kratek opis storitve 

Gleženjski indeks je osnovna presejalna preiskava, s katero odkrivamo aterosklerozo spodnjih okončin oz. odkrivamo zožitev ali zaporo na nogah. Preiskava poteka v ležečem položaju, stopala so gola. Pomembno je, da preiskovanec pred preiskavo počiva (sedi) vsaj 10 minut. Preiskava je povsem neboleča, neinvazivna in nenevarna. Na pregled in zdravstveni posvet lahko v eni uri pride 6 preiskovancev, ki naj bodo razporejeni posamično, na 10 minut.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Odkrivanje zdravstvenega stanja delavca s pomočjo strokovne, zanesljive in učinkovite medicinske ekipe.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

Meritve gleženjskega indeksa: 9 eur/osebo, Delo strokovne ekipe 20,58 EUR na uro/ osebo, predpostavljeno št. opravljenih ur – po dogovoru, Kilometrina – izven Ljubljane – po veljavnem ceniku, Dnevnica – če se dela več kot 6 ur dnevno

Termini izvedbe storitev 

Vse leto

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Jasna Jukič PetrovčičTelefon – 01/234 75 55e-pošta – drustvo.zasrce@siol.net

Storitev lahko nudimo:

nacionalno