Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi

Naziv storitve:

  • pomoč pri govorno jezikovnem usposabljanju do ravni celovite rehabilitacije.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi

Naslov:  Vojkova 74, 1000 Ljubljana

Spletno mesto NVOhttp://www.drustvo-vilko-mazi.si/

Telefon NVO: 01 5800 528

E-pošta: info@drustvo-vilko-mazi.si

Kratek opis NVO 

• pomoč pri celoviti obravnavi oseb z govorno- jezikovnimi motnjami ob uporabi metode Zavestna sinteza razvoja. 1 in .Vlaja. 2 ; • pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do ravni celovite rehabilitacije ob hkratnem znižanju potrebnih izdatkov družbe za to dejavnost;

• izvajanje tečajev retorike in angleškega jezika;

• organiziranje različnih predavanj in delavnic;

• organiziranje govornih vaj in socialnih veščin v naravnem okolju;

• vodenje vaj sproščanja in koncentracije;

• nudenje svetovanja in strokovne pomoči;

• aktiviranje prostovoljcev in skupin za samopomoč;

• izdajateljsko in založniško dejavnost.

• nuditi stalno strokovno pomoč osebam z govorno-jezikovnimi motnjami;

• odpravljati stres pred javnim nastopanjem;

• izvajati treninge kontroliranega, sproščenega in tekočega govora pred poslušalci;

• ohranjati psihofizično zdravje;

• celovito vključevati osebe z govorno-jezikovnimi motnjami v socialno okolje;

• razvijati pozitivno samopodobo;

• pomagati premagovati govorne in socialne težave, napetosti, stiske in vzpostaviti boljše medsebojne odnose;

Reference organizacije

1. Revija Viva, kjer si lahko preberete članka Društvo Vilko Mazi ter Jecljanje Izziv Za Uspeh2.N-TV, kjer ste vabljeni na ogled videa Jeclja kar 20.000 odraslih Slovencev ter Ne končujtestavka namesto osebe, ki jeclja!

3. Svetovalni servis na temo Jecljanje – 21.10.2010 na Radiu Slovenija 1 (ARS), kjer lahko tudi poslušate posnetek oddaje.

4. Zloženka Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi.

5. Prispevek o jecljanju v oddaji Preverjeno 22.02.2011

6. Oddaja Ambulanta, ki je bila na sporedu 24.02.2011 na Radiu Slovenija 2 (Val 202), kjer lahko tudi poslušate posnetek oddaje

7. Udeležba na 9.svetovnem kongresu o jecljanju – 18.05.2011- 21.05.2011

8. Nastop v oddaji Dobro jutro ga. Vlaste Podbrežnik na temo jecljanja 21.10.2011

9. Nastop v oddaji Svetovalni servis na Radio Slovenija Prvi program 21.10.2011

Naziv storitve

Pomoč pri govorno jezikovnem usposabljanju do ravni celovite rehabilitacije

Kratek opis storitve 

Z ustreznimi vajami odpravljamo strah pred govorom, javnim nastopanjem in družbo. Z izbrano literaturo izvajamo treninge kontroliranega, sproščenega branja in govora predposlušalci. S tem razvijamo pozitivno samopodobo in samozaupanje in tako premagujemo govorne in socialne težave, napetosti, stiske in vzpostavljamo boljše medsebojne odnose.Članom omogočamo lažji prehod iz interesnih dejavnosti društva v redne oblike dela.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Z ustreznimi vajami odpravljamo strah pred govorom, javnim nastopanjem in družbo. Z izbrano literaturo izvajamo treninge kontroliranega, sproščenega branja in govora pred poslušalci. S tem razvijamo pozitivno samopodobo in samozaupanje in tako premagujemo govorne in socialne težave, napetosti, stiske in vzpostavljamo boljše medsebojne odnose. Članom omogočamo lažji prehod iz interesnih dejavnosti društva v redne oblike dela.

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupinov EUR

0

Termini izvedbe storitev 

Vse leto razen ob času šolskih počitnic, ko smo omejeni s prostorom.

Storitev lahko nudimo:

nacionalno