DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO POMURJA-RADENCI

Naziv storitve:

  • organiziranje zdravstvenih predavanj in srečanj svojih članic in članov.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo za osteoporozo Pomurja-Radenci

Naslov:  Gregorčičeva ulica 2, 9252 Radenci

GSM: 040476970

E-pošta: ivica.stolnik@siol.net

Kratek opis NVO

Društvo za osteoporozo Pomurja-Radenci je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb z obolenjem osteoporoze. V Sloveniji deluje 17 osteoloških društev, ki so združena v Zvezo društev bolnikov z osteoporozo s sedežem v Ljubljani. V slovenska delujoča društva je včlanjenih okrog 6000 članic-članov. Namen društva je vzpodbujanje ljudi k zdravemu načinu življenja, informiranje o možnostih meritve mineralne kostne gostote, o možnostih zdravljenja bolezni, če je ta že nastopila. Društvo organizira zdravstvena predavanja, srečanja svojih članic-članov.

Reference organizacije 

Uspešno je sodelovanje med obstoječimi društvi, posebno pa z Zvezo društev.