Društvo Novita

novita_logo

 

 

 

Naziv storitve:

  • ustvarjalne in pogovorne delavnice,
  • izobraževanja,
  • promocija in krepitev prostovoljstva pri starejši generaciji.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo Novita

Naslov:  Brezje pod Nanosom 3a, 6225 Hruševje

Spletno mesto NVO:

http://drustvonovita.wix.com/drustvo-novita

https://www.facebook.com/DrustvoNovita.org

Telefon NVO: 070285081

E-pošta: drustvo.novita@gmail.com

Kratek opis NVO

Društvo Novita je strokovno, prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki kakor koli delujejo na področju medgeneracijskega sodelovanja, socialnega varstva, varnostnih in zdravstvenih ved in drugih zainteresiranih oseb, ki se kako drugače srečujejo z različnimi starostnimi skupinami. 
Smo člani zveze CNVOS, SLOVENSKE MREŽE PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ, vsebinske mreže NVO ZA ZDRAVJE in vsebinske mreže Opolnomočenje NVO s področja sociale. NAMEN IN CILJ DRUŠTVA DEJAVNOSTI Namen društva je medgeneracijsko povezovanje različnih generacij, tako posameznikov kot skupin, sodelovanje članov in drugih zainteresiranih oseb ter promocija in krepitev razvoja medgeneracijskega sodelovanja, zdravja in medosebnih odnosov preko ozaveščanja, informiranja, preventivnega in kurativnega delovanja ter izobraževanja. Spremljanje dobre prakse iz tujine in sodelovanje s tujimi organizacijami, ustvarjanje lastnih ter njihova implementacija v Slovenski prostor, povečevanje vedenja o lastni varnosti.DEJAVNOSTI• vzpodbujanje medsebojne solidarnosti in sodelovanja• promocija in krepitev prostovoljstva pri starejši generaciji

• vzpodbujati in privzgojiti čut za sočloveka in implementirati vrednote družbene solidarnosti, vzpodbude in podpora k prostovoljnemu delu pri najmlajših

• preprečevanje socialne izključenosti posameznikov in starostnih skupin

• ustvarjalne in pogovorne delavnice

• individualno delo

• svetovanje

• promocija medgeneracijskega sodelovanja in medgeneracijskega prostovoljstva

• izobraževanje

• detabuizacija življenjskih obdobij in destereotipizacija kaj zmoremo in česa ne, v določeni starosti

• iskanje in ustvarjanje možnosti za razbremenitev srednje generacije (fenomen sendvič generacije)

• ozaveščanje o pravicah na področju osebne varnosti in kriminalitete

• ozaveščanje o pravicah na področju zdravja posameznika

• in še in še

Reference organizacije

Ves čas sodelujemo z različnimi osnovnimi šolami v Ljubljani in okolici: Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Osnovna šola Valentina Vodnika Osnovna šola Ledina Osnovna šola Poljane Osnovna šola Škofljica Osnovna šola Trzin Prav tako sodelujemo z različnimi domovi za starejše občane v Ljubljani in okolici: DSO Moste-Polje DSO Ljubljana center, enota Poljane DSO Šiška DSO Grosuplje DSO Trzin Sodelujemo s priznanim strokovnjakom psiholoških znanosti dr. Petrom Umkom in mestno občino Ljubljana. Povezujemo se z Evropskimi partnerji.