Društvo mladi in tobak

Naziv storitve:

  • programi krepitve zdravja,posebej področje zmanjševanja rabe tobaka in alkohola,
  • delavnice, tečaji, predavanja,demonstracije, javne prireditve, priprava zdravstveno vzgojnih gradiv, meritve.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Društvo mladi in tobak
Naslov:  Kopitarjeva 2, 2000 Maribor
Telefon NVO: 051 317 113
E-pošta: info@tobak-zveza.si

Opis organizacije:

Programi krepitve zdravja,posebej področje zmanjševanja rabe tobaka in alkohola:
– vpliv na zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti zaradi KNB v RS
-delavnice, tečaji, predavanja,demonstracije, javne prireditve, priprava zdravstveno vzgojnih gradiv, meritve

Reference organizacije:

Ministrstvo RS za zdravje
Mestna občina Maribor
Vsebinska mreža NVO za zdravje
Smoke free Partnership
UEN- Evropska zveza nekadilcev
ASH- Action on Smoking and Health Ireland

Opis programov oz storitev:

-Spodbujanje nekajenja v osnovnih šolah( delavnice, predavanja)
-Svetovanje za opuščanje kajenja( svetovanje)
-Zmanjševanje rabe alkohola med mladimi( delavnice, predavanja)
-Meritve ogljikovega monoksida v izdihanem zraku
-Ostale meritve( vsebnost sladkorja, holesterola v krvi, krvni pritisk…)
-Priprava zdravstveno vzgojnih gradiv
-Organiziranje javnih prireditev na področju zdravja
-Zdrav življenjski slog( zdrava prehrana, gibanje; predavanje, delavnice)

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami:

-Cenejše storitve krepitve zdravja v okviru Zakona o zdravju in varstvu pri delu

-Nižja stopnja rabe psihoaktivnih snovi

-Večja produktivnost, bolj zdravi in zadovoljni zaposleni

-Nižji absentizem

Kontaktna oseba:

Daniel Marinič, prof.; info@tobak-zveza.si, 051 317 113