Društvo center za ustvarjalno vzgojo

Naziv NVO:

Društvo center za ustvarjalno vzgojo

                             

Naslov NVO

Gradišče XV/11, 1291 Škofljica

 

Podatki o NVO

Leto ustanovitve:   2009

Zakoniti zastopnik: Andreja Blatnik

Telefon:  030/391022

e-naslov:  ustvarjalnavzgoja@gmail.com

spletna stran: www.ustvarjalnavzgoja.com

 

Opis organizacije:

Društvo center za ustvarjalno vzgojo je organizacija, ki ozavešča in izobražuje družine o VZROKIH današnjega nasilja in bolezni – petih t.i.»mehkih« avtoritarnih vzgojnih modelov, katerih posledice so: agresivnost, avto agresivnost, bolezni, alkoholizem, kriminal, prostitucija, lenoba, depresija, samomori, brezvoljnost do učenja, dela…

Cilj društva je izobraziti čim več družin, saj zdrava družina pomeni tudi zdravo družbo.

Tradicionalna družina je od možnih petih avtoritarnih, zunanjih vzgojnih modelov uporabljala samo dva (udarce in lepo besedo). Pravila so bila jasna. Otrok je vedel kaj lahko in česa ne sme, zato je bila vzgoja relativno lažja.
Sodobna družina uporablja pet t.i. »mehkih« avtoritarnih vzgojnih modelov (vse kar je zunanje je avtoritarno):
1. POZITIVNO POGOJEVANJE (če narediš to, dobiš tisto). Rezultat je POHLEPEN otrok.
2. BLAGA PRISILA, (če ne narediš to, ti vzamem tisto, s čimer sem te želel nagraditi). Otrok postane AGRESIVEN
3. PRETIRANO ZAŠČITNIŠTVO pred delom, redom in življenjem (na primer: »sinko, nikar se ne muči, bo to storila mami). Otrok je LEN IN SE STVARI NE ZAVEDA.
4. VERBALIZEM, (ko v nemoralnih pogojih, z uporabo zunanjih vzgojnih modelov, pričakujemo od otroka, da je moralen, priden, nenasilen, da ni pohlepen. On pa tega ne more izpolniti, ker ga takšnega formirajo avtoritarni pogoji). Otrok postane LAŽNIV IN TRDOGLAV, ker si zelo želi biti dober, a ne more.
5. ZLORABA UČENJA S POSNEMANJEM prihaja preko negativnih vsebin medijev, računalniških igric, nasilnih filmov, slabe glasbe. Otrok se ODMIKA od svojega izvornega bistva.

 

Opis programov oz storitev:

Družine ozaveščamo in izobražujemo preko:
– brezplačnih enournih uvodnih predavanj v okviru podjetij, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, CSDjev in drugih organizacij;
– seminarjev za zaključene skupine (v trajanju 3 ure);
– individualnih izobraževanj družine (v trajanju 3 ure).

Nadgradnjo zgoraj navedenih storitev in samoizobraževanje pa ponujamo s knjigo Družinski priročnik, ki vključuje tudi zgoščenko z uvodnim predavanjem.

 

Reference organizacije:

1. Mestna občina Kranj – predavanje za strokovne delavce in starše v srednjih in osnovnih šolah, enotah vrtca in zdravstvenem domu;
2. SCSD – Skupnost centrov za socialno delo in naslednjih CSDjev: Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Ilirska Bistrica, Grosuplje, Postojna, Krško, Domžale, Hrastnik, Trebnje in Radovljica;
3. Vpis v register strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj zbornice zdravstvene in babiške nege – zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov

 

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami:

Zdravi temelji in odsotnost avtoritarnih vzgojnih modelov so osnova za zdravo družbo. Človeku zagotavljajo zdravje, povečajo kreativnost, izboljšajo produktivnost – na kratko – zadovoljstvo nad življenjem.

 

Kontaktna oseba:

Andreja Blatnik
Predsednica
ustvarjalnavzgoja.com
030 391 022