SLOVENSKO   |   ENGLISH
28.9.2012

Svet za javno zdravje na MOM

Vsebinska mreža NVO za zdravje (vodi jo Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje v partnerstvu z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije ter Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti-IRDO) in Zavod za zdravstveno varstvo Maribor se zavzemata za ustanovitev Sveta za javno zdravje na Mestni občini Maribor, ki bi deloval kot posvetovalno telo župana.

 

Stopnja kroničnih nenalezljivih bolezni v Sloveniji narašča, vzrok za večino pa lahko pripišemo nezdravemu življenjskemu slogu (kajenje, prekomerno pitje alkohola, zloraba nedovoljenih drog, nezdrava prehrana in nepravilen način prehranjevanja, telesna nedejavnost, stres idr.), na katerega pa lahko s pomočjo dobro načrtovanega občinskega programa vplivamo. V naštetih organizacijah smo na osnovi zdravstvenega stanja občanov in smernic v javnem zdravju, katerih glavno vodilo je zdravje kot odgovornost posameznika, zaznali potrebo po uvedbi Sveta za javno zdravja, ki bi v sklopu programa »Urbano zdravje« pripravljal letne plane in aktivnosti javnozdravstvenih vsebin.

Dne 1. junija sta Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje, v sodelovanju z Centrom za spremljanje zdravstvenega varstva prebivalstva in promocijo zdravja (ZZV Maribor), na Mestno občino Maribor podala Pobudo o ustanovitvi Sveta za javno zdravje.


Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje
Partizanska cesta 12
SI-2000 Maribor

TEL.: +386 5 917 80 76
GSM.: +386 51 317 113
E-mail: info@tobak-zveza.si