SLOVENSKO   |   ENGLISH
19.12.2012

0,5 dohodnine

Namenite del dohodnine Slovenski zvezi za tobačno kontrolo in javno zdravje

do 0,5 odstotka za naše društvo

 

Že veste kateri nevladni organizaciji boste namenili del dohodnine?  Obstaja možnost, da namesto v državni proračun, del dohodnine prispevate v humanitarne namene. Vaša pomoč bi Slovenski zvezi za tobačno kontrolo in javno zdravje veliko pomenila. Pomoč vas nič ne stane, društvo pa bi z vašo pomočjo veliko lažje opravljalo svoje humanitarno delo.

Raba tobaka je v Republiki Sloveniji eden ključnih javnozdravstvenih problemov, posledice rabe tobaka  pa preprečljive.  Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje je v skoraj 10-letnem delovanju zagotovo prispevala k znižanju umrljivosti zaradi rabe tobaka ter pripomogla k boljšemu osveščanju ljudi za zdrav življenjski slog. Še naprej se bomo trudili, da bo naše delo dosegljivo vsakomur.

 

Kakšen je postopek?

Zavezanci za dohodnino, ki se še niste odločili kateri nevladni organizaciji boste namenili del od odmere dohodnine, morate izpolniti poseben obrazec in ga poslati na davčni urad do konca decembra za tekoče leto. Obrazec pa lahko oddate tudi preko eDavkov. Enako storite vsi, ki ste upravičenca do donacij že določili v preteklih letih, pa ga želite sedaj spremeniti.

Če želite del odmere dohodnine nameniti Slovenski zvezi za tobačno kontrolo in javno zdravje, lahko izpolnjen spodnji obrazec pošljete na naslov društva:

Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje, Kopitarjeva 2, 2000 Maribor

 

__________________________________________________________________________________

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

 

    ________________________________________________________________________

  (ime in priimek davčnega zavezanca)

 

    ________________________________________________________________________

 (ulica, hišna številka, poštna številka, ime pošte)

 

    _______________________               _                             _______________________________________

       (davčna številka zavezanca)                                                     (pristojni davčni urad, izpostava)

 

    ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije

 

    ime oz. naziv upravičenca                             davčna številka upravičenca                    odstotek (od 0,5 %)

    SLOVENSKA ZVEZA ZA TOBAČNO              49883747                                                     ………………. (npr. 0,5 %)

    KONTROLO IN JAVNO ZDRAVJE

 

    _______________________                                dne __________________                ____________________

                      v/na                                                                                                                                   podpis zavezanca

 

HVALA, ker ste namenili del dohodnine Slovenski zvezi za tobačno kontrolo in javno zdravje


Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje
Partizanska cesta 12
SI-2000 Maribor

TEL.: +386 5 917 80 76
GSM.: +386 51 317 113
E-mail: info@tobak-zveza.si