SLOVENSKO   |   ENGLISH

Zakonodaja

V začetku avgusta je začela veljati dopolnjena tobačna zakonodaja v RS. Vključuje celovito prepoved kajenja v vseh javnih zaprtih prostorih. Kar 45 poslancev v parlametu je glasovalo za novo tobačno zakonodajo. Ta temelji na zadnjih znanstvenih raziskavah o škodljivosti pasivnega kajenja.

Nova zakonodaja vključuje celovito prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih in tudi na pripadajočih zemljiščih vzgojnih in izobraževalnih ustanov. Namen je zaščititi zdravje vseh, ki so v zaprtih delovnih ali javnih prostorih izpostavljeni tobačnemu dimu iz okolja.

Popolna prepoved kajenja je edina ustrezna zaščita pred škodljivimi učinki pasivnega kajenja.

Zadnja verzija zakona se nahaja na spletnih straneh: www.mz.gov.si

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI)

Nova zakonodaja vključuje celovito prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih in tudi na pripadajočih zemljiščih vzgojnih in izobraževalnih ustanov.