SLOVENSKO   |   ENGLISH

Mladinsko vrstniško izobraževanje

Nekadilski razredi

Promocija nekajenja - nekadilski razredi

Škodljivost kajenja je neizpodbitno dejstvo in informacije o tem so dostopne širokemu krogu ljudi. Na področju informiranja je bilo storjenega veliko in z dobrimi praksami na tem področju je potrebno nadaljevati. Vendar pa, kot ugotavlja EU samo informiranje ne zadošča za uspešno promocijo nekajenja. Potrebno je najti nove pristope, da lahko promociji nekajenja še izboljšamo in dosežemo še boljše rezultate.

Ugotovitve strokovnjakov kažejo, da so škodljivim učinkom kajenja najbolj izpostavljeni mladi. Ker v obdobju adolescence še vedno iščejo svojo identiteto in imajo potrebo po pripadanju in priljubljenosti. V kajenju vidijo lažji način vključitve v družbo. Ne zavedajo se škodljivih učinkov kajenja, če pa so o tem obveščeni jih to ne zanima oz. ne vidijo tako daleč v prihodnost, da bi jih dolgoročni učinki kajenja skrbeli. Tudi s kratkoročnimi učinki se ne obremenjujejo, saj so mnenja, da se njih škodljivost.

Mladim je potrebno predstaviti škodljivost kajenja na način, da se bodo zavedali nevarnosti in spregledali probleme, ki si jih sami ustvarjajo, to pa lahko dosežemo samo s skupnim delom strokovnjakov in mladih. Mladi potrebujejo strokovno vodstvo in izkušnje, strokovnjaki pa se lahko naučijo različnih načinov komunikacije z mladimi. 

Ena izmed učinkovitih možnosti je uvajanje razredov brez kajenja. Gre za večplasten projekt, ki vsebuje informiranje o  negativnih učinkih kajenja, debate o kajenju (zasnovane v obliki dialoga) ne iskanju krivcev in kazanju s prstom na kadilce. Otroci podpišejo obljubo s katero se zavezujejo, da ne bodo kadili in tisti, ki se te obljube držijo, dobijo za to nagrade.

V Sloveniji smo to prakso že izvajali s podpisovanjem "Slovesne obljube", ki so jo učenci podpisali na začetku šolskega leta. Dobro prakso je potrebno obogatiti s spoznanji in dognanji iz tujine, ki jih je potrebno prilagoditi na naše okolje. Uvedba razredov brez kajenja je lahko učinkovit dodatek k že obstoječim praksam promocije zdravega načina življenja in lahko ob pravilni izvedbi mladim približa zdravo življenje brez cigarete na način, ki ga mladi sprejmejo.

SZTK (Slovenska zveza za tobačno kontrolo) izvaja v letu 2008 projekt nekadilskih razredov v srednjih šolah v RS.

Mladinski izobraževalni in rekreacijski tabori
Pritegnitev k zdravim vzorcem življenja skozi zabavo in šport ter predstavitev programa opuščanja kajenja (Proste roke - čista pljuča; program IVZ RS). Priključijo se lahko srednješolci in študenti. Kontaktna številka 051-317-113.

Nekadilski festivali za mlade
Druženje mladih ob javni prireditvi, predstavitev zdravstvenovzgojnega gradiva, glasbeni performansi, razstave, nastopi mladih plesnih in glasbenih talentov.

Študentska arena
Največja javna prireditev za mlade na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Ob tridnevnem dogodku se zvrsti preko tisoč izobraževalnih inštitucij in spremljevalnihaktivnosti. Študentska arena je izobraževalnega značaja in je dostopna širšemu krogu mladih in ostali populaciji.

Izbirne vsebine v šolah
V sklopu izbirnih vsebin imajo šole možnost povabiti na šolo strokovne sodelavce SZTK, ki predstavijo mladim različne tematike s področja zdravega načina življenja. (Kontaktna številka 051-317-113)

Motivacijske delavnice za mlade
Izobraževanje prostovoljcev za prenos informacij vrstnikom.

SZTK (Slovenska zveza za tobačno kontrolo) izvaja v letu 2008 projekt nekadilskih razredov v srednjih šolah v RS.