SLOVENSKO   |   ENGLISH

Kajenje in mladi


V Sloveniji mladi eksperimentirajo s tobakom že pri 13. letih, nekaj manj kot 30% je kadilcev med 15 in 16 letnimi (ESPAD- European School Project on Alcohol and other drugs).