SLOVENSKO   |   ENGLISH
8.6.2009

Družbeno-ekološka slikovna opozorila na cigaretnih škatlah!

Da bi na svetovni dan brez tobaka počastil temo “Tobačna zdravstvena opozorila”, bi rad pozval raziskovalce in advokate, da bi na cigaretne škatle dodali družbeno-ekološka slikovna opozorila. Te teme vključujejo otroško delo, zastrupitve zaradi pesticidov, onesnaževanje zemlje in krčenje gozdov.

To je nekaj vzorcev, ki sem jih razvil:

 

 

 

Prav tako predlagam ogled članka: "Prikazovanje celotne resnice: slikovna opozorila bi morala prikazovati tudi otroško delo in krčenje gozdov", ki je zasnovan na podlagi nemške kampanje Rauchzeichen! 


PRIKAZOVANJE CELOTNE RESNICE

 

Slikovna opozorila bi morala prikazovati tudi otroško delo in krčenje gozdov

 

Letošnji moto svetovnega dneva brez tobaka, ki ga je izbrala WHO, se glasi: “Pokažimo resnico. Slikovna opozorila rešujejo življenja." Kampanja Rauchzeichen! Podpira to akcijo in predstavlja dodatek slikovnim opozorilom, katera je razvila EU:

“Pomembno je, da pokažemo celotno resnico o tobačni industriji, tako bodo kadilci razumeli, da edino velike družbe profitirajo. Tobačne družbe služijo denar na račun suženjstva, otroškega dela in krčenja gozdov v državah globalnega juga. Na to opozarjamo z našimi slikovnimi opozorili”, razlaga Laura Graen, govornica kampanje Rauchzeichen!

 

 

Ozadje:

 

Več kot 80% svetovnega tobaka prihaja iz Afrike, Azije in južne Amerike. Gojenje tobaka v teh regijah spremljajo revščina, suženjsko delo in krčenje gozdov.

Malavi na primer: ta južnoafriška država pridobi približno 70% svojih tujih zaslužkov od tobaka. Malavijski list najdemo v večini glavnih tobačnih znamk. Raziskave in poročila malavijskih organizacij in mednarodnih znanstvenikov kažejo: približno 500.000 tobačnih zakupnikov v državi po večini nima pisnih delovnih pogodb, prav tako imajo zelo malo, ali sploh ne, dostopa do osnovnih potrebščin kot so pitna voda, primerna prebivališča in zadostne hrane.

 

 

 

 

 

O kampanji družbe Blue 21 Rauchzeichen!:

 

Blue 21 je Berlinska delovna skupina za okolje in razvoj in je bila ustanovljena leta 1995 s ciljem, da služi državam z nizkimi prihodki z lobiranjem za njihove probleme v Nemčiji in Evropi. Od takrat organizacija lobira za opustitev dolgov razvijajočih držav, za pravične svetovne trgovske sisteme in za vzdržljiv razvoj. Vodi preiskavo zahodne politike razvojne pomoči (kot so IMF, programi Svetovne banke) za njihove možne negativne vplive na države v katerih so implementirane.

Leta 2004 je Blue 21 dala pobudo za kampanjo “Rauchzeichen!" (dimni signal) s ciljem dvigniti ozaveščenost o izkoriščanju kmetov in delavcev s strani tobačnih družb uničevanju okolja v regijah, kjer gojijo tobak.

 

Pristop k opozorilnim nalepkam, ki prekašajo slikovna opozorila za zdravje je zahtevan da bi se:

1. odločneje govorilo o problemih dobave/produkcije, kot so tobačno kmetovanje v razvijajočih državah, kar je globalna tobačna kontrola zapostavljala zaradi prevelikih poudarkov na zdravstvenih težavah in nekritične analize ekonomskega razmišljanja, ki pravi, da bi se tobačna kontrola morala osrediniti na probleme zahteva/poraba,

2. razširil vpliv tobačne kontrole na otroško delo, zastrupitve s pesticide, onesnaževanje zemlje in krčenje gozdov, kar slabi zdravje in povečuje revščino moških, žensk in otrok v razvijajočih državah, kjer gojijo tobak,

3. zagotovila protisporočila tobačni industriji, ki kažejo na tobačne družbe kot na zagovornike človekovih pravic in reditelje okolja,

4. povečali tradicionalne zdravstvene teme, da bi rekrutirali in razvili voditelje tobačne kontrole med mladimi, ki so žejni takojšnjega ukrepanja proti tobačnim družbam.

Potrebna je raziskava, ki bo temeljila na dokazih, da se bo ocenila učinkovitost slikovnih opozoril z družbeno-ekološkimi temami. Hkrati pa moramo širiti družbeno-ekološka slikovna opozorila, da bi poučili kadilce o razširjenosti žrtev tobaka.

Kot temo Svetovnega dneva brez tobaka za leto 2010, predlagam "Tobačno agrikulturo", da bi se reklamirale družbeno-ekološke teme in bi se zmanjšala trenutna neenakost v tobačni kontroli, ki daje prednost problemom zahteve/porabe pred problemi dobave/produkcije.

Vir: Globalink, dr Marty Ortanez, 02.06.2009

 

 


Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje
Partizanska cesta 12
SI-2000 Maribor

TEL.: +386 5 917 80 76
GSM.: +386 51 317 113
E-mail: info@tobak-zveza.si